Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

2019r. - POLSKA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Projekt realizowany jest w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu jest wydanie Atlasu „Polska podczas II wojny światowej„.

2019 R. - Moje życie w "Trakcie"

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wydanie publikacji w powiększonym druku pt. „Moje życie w Trakcie” . Wydawnictwo będzie zapisem zmagania się słabowidzącej autorki z wyzwaniami, które niesie życie, a także z barierami we własnej mentalności. Książka podejmie szeroko pojętą problematykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku.

2019R. - "Atlas Kresów Wschodnich - na wschód od Bugu" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2018 - 2019 R. - „Lwów - plan Starego Miasta" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2018” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2018 r. - Warszawa Chopina dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach zadania 19) turystyka i krajoznawstwo ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.