Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

2017 R. - Warszawa niepełnosprawnym - niepełnosprawni o Warszawie

Projekt realizowany był w ramach programu „Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę”, organizowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy o stolicy wśród jej młodych mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2017 r. - TYFLOSERWIS 2017 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Aktywność i wiedza” nr 2/2017.

2017 r. - Polskie powstania narodowe - Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany w jest ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu jest wydanie Atlasu polskich powstań narodowych przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

2016 R. - BEZ WZROKU MOŻNA TEŻ

Projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Młodzi Obywatele Warszawy w Konkursie Ofert 2016-2017. Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży specyfiki życia i pracy osób z dysfunkcją wzroku, szerzenie postaw tolerancji wobec niepełnosprawności, uczenie właściwych form pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz przeciwdziałanie stereotypom prowadzącym do marginalizacji osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2016 r. - Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu było wydanie pierwszego w kraju „Atlasu historycznego Polski dla niewidomych i słabowidzących”. Wydawnictwo stanowi zestaw barwnych plansz dotykowych w formacie A3 opisujących zagadnienia Polski pierwszych Piastów po współczesność (łącznie 13 tematów). Do Atlasu dołączona jest książeczka brajlowska z objaśnieniami skrótów brajlowskich.