Treść strony

2017 r. - Polskie powstania narodowe - Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany w jest ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu jest wydanie Atlasu polskich powstań narodowych przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

< !--more-->

Atlas ten stanowić będzie z zestaw 13 barwnych plansz dotykowych w formacie A3 opisujących poszczególne zrywy niepodległościowe, ich przebieg, zasięg działań, rozmieszczenie wojsk (łącznie 13 tematów). Zostanie również opracowana publikacja w powiększonym druku i w formacie HTML zawierająca komentarze historyczne odnoszące się tematycznie do poszczególnych tyflomap oraz wskazówki sposobu ich czytania. Broszura brajlowska zawierać będzie opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach. Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajdować się będzie w teczce.

Projekt realizowany jest od 1.05.2017 r. do 30.11.2017 r.

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra

2017 R. - Warszawa niepełnosprawnym - niepełnosprawni o Warszawie

Projekt realizowany jest w ramach programu „Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę”, organizowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy o stolicy wśród jej młodych mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2016 R. - BEZ WZROKU MOŻNA TEŻ

Projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Młodzi Obywatele Warszawy w Konkursie Ofert 2016-2017. Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży specyfiki życia i pracy osób z dysfunkcją wzroku, szerzenie postaw tolerancji wobec niepełnosprawności, uczenie właściwych form pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz przeciwdziałanie stereotypom prowadzącym do marginalizacji osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2016 r. - Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu było wydanie pierwszego w kraju „Atlasu historycznego Polski dla niewidomych i słabowidzących”. Wydawnictwo stanowi zestaw barwnych plansz dotykowych w formacie A3 opisujących zagadnienia Polski pierwszych Piastów po współczesność (łącznie 13 tematów). Do Atlasu dołączona jest książeczka brajlowska z objaśnieniami skrótów brajlowskich.

2016 r. - TYFLOSERWIS 2016 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs XXIV. Celem projektu było zapewnienie osobom z uszkodzonym narządem wzroku wygodnego dostępu do informacji: społeczno-prawnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz z zakresu nowych technologii, publikowanych na stronie internetowej www.trakt.org.pl w zakładce Tyfloserwis 2016. Stworzony w ramach projektu nowy dział Dzieje się prezentuje przekrój różnych wydarzeń z całego kraju, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym.