Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2018-2021 r. - TYFLOSERWIS 2018 - 2021 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017.

2020 r. - Gułag - represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich

Projekt realizowany był w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2020 r. - Zamki i twierdze obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2020 r. - Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach konkursu Dziedzictwo kulturalne Warszawy.

Celem projektu było wydanie publikacji barwno-wypukłej pt. „Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta”, dedykowanej w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym.

2020 - Świat podczas II wojny światowej. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2020”.

Celem projektu było wydanie atlasu „Świat podczas II wojny światowej”.