Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2021 R. – POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Projekt jest realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2021”.

Celem projektu jest wydanie atlasu najważniejszych strajków i rewolt z okresu PRL. Będzie on obejmował najistotniejsze tego rodzaju wydarzenia historyczne z lat 1956-1981, które w efekcie doprowadziły do powstania i rozwoju ruchu społecznego „Solidarność”.

Wydawnictwo będą tworzyć mapy barwno-wypukłe, publikacja w powiększonym druku, dostępna również na stronie web fundacji w formacie HTML oraz broszura brajlowska.

2021-2022 R. - Internetowa Platforma Nagłaśniania Problemów z Dostępnością Cyfrową

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Pokonamy bariery” nr 1/2021.

2021 R. - Armia Generała Andersa Atlas dla Niewidomych i Słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2021-2024 r. - TYFLOSERWIS 2021 - 2024 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Pokonamy bariery” nr 1/2020.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z uszkodzonym narządem wzroku wygodnego dostępu do informacji w obszarze: edukacji, kultury, rehabilitacji, tematyki społeczno-prawnej, sportu i turystyki oraz z zakresu nowych technologii.

2018-2021 r. - TYFLOSERWIS 2018 - 2021 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017.