Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2021-2024 r. - TYFLOSERWIS 2021 - 2024 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Pokonamy bariery” nr 1/2020.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z uszkodzonym narządem wzroku wygodnego dostępu do informacji w obszarze: edukacji, kultury, rehabilitacji, tematyki społeczno-prawnej, sportu i turystyki oraz z zakresu nowych technologii.

Na stronie web fundacji stworzono wydawnictwo internetowe pn. „Tyfloserwis 2021”, w którym systematycznie ukazywać się będą artykuły poruszające zagadnienia w ww. obszarach. W kolejnych latach tworzone będą następne edycje wydawnictwa (Tyfloserwis 2022, Tyfloserwis 2023 i Tyfloserwis 2024). Autorami artykułów w sześciu działach są specjaliści dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dział siódmy, Dzieje się, prezentuje przekrój różnych wydarzeń z całego kraju, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Projekt realizowany jest od 01.04.2021 do 31.03.2024 r.

Projekt „Tyfloserwis 2021-2024 Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Logo Fundacji Trakt

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników