Treść strony

 

Wspieraj nas

POMÓŻ NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Zapraszamy Cię do wsparcia naszej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku. Możesz to zrobić:

 • Przekazując darowiznę na cele statutowe Fundacji

  Numer konta bankowego:
  Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT
  ul. Wilcza 70/40
  00 – 670 Warszawa
  Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
  70 1240 5989 1111 0000 4765 4631

 • Przekazując swój 1% podatku wpisując w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000230693
 • Dołączając do nas, jako wolontariusz

  Masz hojne serce, czas i kompetencje przydatne w naszej działalności, czekamy na Ciebie, zostań wolontariuszem Fundacji TRAKT.

Stając się naszym darczyńcą pomagasz niewidomym i słabowidzącym wyrównać ich szanse życiowe z osobami w pełni zdrowia.

CZY NIEWIDOMY MOŻE WIDZIEĆ?

Z Twoją pomocą może zmysłem dotyku zobaczyć to, co niewidzialne dla wzroku oraz usłyszeć to, czego nie widzą oczy.

Tworzymy mapy barwno-wypukłe, których specjalna technologia produkcji umożliwia niewidomym „zobaczyć dotykiem”, niejednokrotnie po raz pierwszy w życiu, realny kształt przedstawianych obiektów. W ten sposób wydaliśmy m.in. wieloarkuszowy Atlas Unii Europejskiej, dzięki któremu osoba niewidoma może poznać rzeczywisty kształt państw, ich granice, bieg rzek, wzajemne odległości i położenie miast oraz ukształtowanie terenu.

Zapraszamy Cię do wsparcia unikalnego w kraju projektu „Atlas administracyjny Polski – dla niewidomych”. Będzie to pierwsze w kraju wydawnictwo barwno-wypukłe przedstawiające wszystkie województwa z podziałem na powiaty. Publikację stanowić będzie około 40 tyflomap wraz z informatorem w czarnodruku oraz wersji elektronicznej. Jest to ważna dla środowiska niewidomych i słabowidzących inicjatywa wymagająca ogromnych nakładów finansowych z uwagi na potrzebę stosowania technologii sitodruku. Otrzymaliśmy dofinansowanie około połowy kosztów projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Poszukujemy darczyńców wśród osób prywatnych, firm i instytucji, aby zebrać brakujące 70 000 zł. Wydawnictwo w nakładzie 200 kompletów, posłuży wielu rocznikom uczniów z dysfunkcją wzroku w ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach, do których przekażemy je nieodpłatnie, a także dorosłym ociemniałym.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS.

Pomóż uczniom z dysfunkcją wzroku w nauce matematyki. Wesprzyj finansowo nowatorską platformę internetową PlatMat, której wdrażanie powierzono Fundacji. PlatMat to nowoczesne narzędzia informatyczne ułatwiające uczniom niewidomym i słabowidzącym naukę matematyki. Wspierając finansowo wdrażanie platformy dajesz niewidomym uczniom możliwość „głosowego odsłuchania formuły matematycznej” oraz „zobaczenia dotykiem i wibracją” grafiki.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM DZIĘKUJEMY ZA WRAŻLIWOŚĆ I HOJNOŚĆ SERCA.