Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie można dostosowywać kontrastu.
 • Focus klawiatury nie jest widoczny.
 • Na stronie występują łącza, których treść może nie być zrozumiała bez odniesienia do kontekstu.
 • Odnośniki aktywujące pobieranie plików nie są w pełni opisane (np. może brakować informacji o rozmiarze i/lub formacie pliku).

Wyłączenia

 • Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Cagara.
 • E-mail: webmaster@trakt.org.pl
 • Telefon: 606757585

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 225517700

Dostępność architektoniczna

Siedziba fundacji, al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa

Do Fundacji można dojechać liniami autobusowymi 159 i 172 (przystanek “Na Bateryjce”). Jadąc od dworca zachodniego w kierunku “CH Blue City” jest to następny przystanek. Wysiadając kierujemy się do tyłu. Po przejściu 10 metrów kierujemy się w lewą stronę i schodami wchodzimy na chodnik, którym po przejściu około 30 metrów dojdziemy do przejścia dla pieszych pod budynkiem, w którym znajduje się biuro fundacji. Wejście do budynku znajduje się około 10 metrów po lewej stronie. Prowadzi do niego podjazd dla wózków inwalidzkich i karetek. Fundacja mieści się na pierwszym piętrze budynku, którego parter zajmuje przychodnia ortopedyczno-rehabilitacyjna “Varsovia Medica”. Biuro fundacji nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z chodzeniem po schodach. W budynku nie ma windy oraz podnośnika dla wózków. Po wejściu na pierwsze piętro kierujemy się w lewą stronę. Biuro fundacji to szóste drzwi po lewej stronie, oznaczone są plakietkami z powiększonym drukiem.  Do budynku mogą wchodzić psy asystujące. Fundacja posiada 2 miejsca parkingowe pod budynkiem.

Dodatkowe informacje i udogodnienia

Na stronie można używać następujących skrótów klawiaturowych:

 • Alt + 1 – przejdź do menu głównego,
 • Alt + 2 – przejdź do treści,
 • Alt + 3 – przejdź do wyszukiwarki,
 • Alt + 4 – przejdź do mapy strony,
 • Alt + 5 – przejdź do paska bocznego.

W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox obowiązują skróty klawiaturowe Alt + Shift + cyfra.

 

 • Możliwość dostosowania rozmiaru czcionki.
 • Możliwość odwrócenia kolorystyki strony.
 • Obsługa serwisu przy pomocy klawiatury i myszki.