Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2018-2021 r. - TYFLOSERWIS 2018 - 2021 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017.

Celem projektu było zapewnienie osobom z uszkodzonym narządem wzroku wygodnego dostępu do informacji w obszarze: edukacji, kultury, rehabilitacji, tematyki społeczno-prawnej, sportu i turystyki oraz z zakresu nowych technologii. Na stronie web fundacji stworzono wydawnictwo internetowe pn. „Tyfloserwis 2018”, w którym systematycznie ukazywały się artykuły poruszające zagadnienia w ww. obszarach. W kolejnych latach tworzone były następne edycje wydawnictwa (Tyfloserwis 2019 i Tyfloserwis 2020). Autorami artykułów w sześciu działach są specjaliści dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dział siódmy, Dzieje się, prezentował przekrój różnych wydarzeń z całego kraju, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Projekt realizowany był od 01.01.2018 do 31.03.2021 r.

 

Projekt „Tyfloserwis 2018-2021 Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników