Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2021 R. – POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Projekt jest realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2021”.

Celem projektu jest wydanie atlasu najważniejszych strajków i rewolt z okresu PRL. Będzie on obejmował najistotniejsze tego rodzaju wydarzenia historyczne z lat 1956-1981, które w efekcie doprowadziły do powstania i rozwoju ruchu społecznego „Solidarność”.

Wydawnictwo będą tworzyć mapy barwno-wypukłe, publikacja w powiększonym druku, dostępna również na stronie web fundacji w formacie HTML oraz broszura brajlowska.

Publikacja w powiększonym druku będzie zawierać komentarze historyczne odnoszące się do konkretnych map. Broszura brajlowska objaśni użyte na poszczególnych planszach skróty brajlowskie.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajdzie się w teczce.

Projekt realizowany jest od dnia 1 maja 2021 do dnia 30 listopada 2021 r.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników