Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2020 r. - Gułag - represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich

Projekt realizowany był w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2020 r. - Zamki i twierdze obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2020 r. - Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach konkursu Dziedzictwo kulturalne Warszawy.

Celem projektu było wydanie publikacji barwno-wypukłej pt. „Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta”, dedykowanej w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym.

2020 - Świat podczas II wojny światowej. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2020”.

Celem projektu było wydanie atlasu „Świat podczas II wojny światowej”.

2020 r. - Bitwy oręża polskiego. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2020”.

Celem projektu było wydanie atlasu najważniejszych bitew polskiego oręża.

Wydawnictwo tworzą mapy barwno-wypukłe, publikacja w powiększonym druku, dostępna również na stronie web fundacji w formacie HTML oraz broszura brajlowska.

Na 13 barwnych planszach dotykowych, w formacie A3, przedstawione zostały poszczególne bitwy, ich lokalizacja, rozmieszczenie wojsk itp. Publikacja w powiększonym druku zawiera komentarze historyczne odnoszące się do konkretnych map. Broszura brajlowska objaśnia użyte na poszczególnych planszach skróty brajlowskie.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Projekt realizowany był od dnia 5 maja 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra