Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

WARSZAWA. PLAN STAREGO I NOWEGO MIASTA DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH – WERSJA ELEKTRONICZNA

Okładka Atlasu
Tutaj znajdziecie Państwo digitalową wersję publikacji „Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był przez miasto stołeczne Warszawa.

GUŁAG – REPRESJE ZSRS WOBEC POLAKÓW I OBYWATELI POLSKICH – WERSJA ELEKTRONICZNA

Okładka Atlasu
Tu znajdziecie Państwo digitalową wersję publikacji „Gułag – Represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt realizowany był w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Moje życie w „Trakcie”

Książka „Moje życie w „Trakcie” to coś więcej niż zwykła autobiografia. Autorka, Iza Galicka, jest polonistką i kulturoznawcą, i od 4 lat pracownikiem Fundacji ”Trakt”. Jest także publicystką i poetką. To właśnie osobowości autorki publikacja ta zawdzięcza swoją oryginalność.

Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność

„Teksty zebrane w monografii pokazują znaczenie pisma Braille’a dawniej i dziś, jak również jego dostępność i funkcje w różnych obszarach aktywności współczesnego człowieka z niepełnosprawnością wzroku. Brajl nie wymaga pośredników ani mediacji. Pozwala zachować intymność czytelniczą, na którą zwrócił uwagę w swych fotografiach Kertész.

Książka jest głosem w dyskusji nad współczesnym statusem pisma Braille’a. Zamiast stawiać pytanie: brajl czy nowe technologie? – należałoby zastanowić się, jak efektywnie wykorzystać pismo Braille’a w nowych technologiach. Jak łączyć różne kanały informacji i komunikacji – słuchowy i dotykowy, tak aby informacje i komunikaty były jeszcze bardziej dostępne osobie niewidomej oraz pozwalały na indywidualny wybór formy odbioru i przekazu treści.”, do czego zachęca redaktor naukowy wydawnictwa dr Małgorzata Paplińska.

Skróty brajlowskie w tydzień. Program do samodzielnej nauki Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich I Stopnia

„Czego można nauczyć się w tydzień? Wielu przekonuje, że można nauczyć się tańczyć, gotować, robić szpagat, przygotować się do egzaminu itp. Kilka lat temu przekonywałam, że brajla można nauczyć się w weekend. Skrótom brajlowskim trzeba poświęcić przynajmniej jeden intensywny tydzień pracy, realizując minimum sześć ćwiczeń dziennie. Zatem do nauki skrótów brajlowskich I stopnia potrzebne jest zaangażowanie i realizacja wszystkich czterdziestu dwóch ćwiczeń.”, do czego zachęcamy wraz z autorem dr. Małgorzatą Paplińską.