Treść strony

Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność

„Teksty zebrane w monografii pokazują znaczenie pisma Braille’a dawniej i dziś, jak również jego dostępność i funkcje w różnych obszarach aktywności współczesnego człowieka z niepełnosprawnością wzroku. Brajl nie wymaga pośredników ani mediacji. Pozwala zachować intymność czytelniczą, na którą zwrócił uwagę w swych fotografiach Kertész.

Książka jest głosem w dyskusji nad współczesnym statusem pisma Braille’a. Zamiast stawiać pytanie: brajl czy nowe technologie? – należałoby zastanowić się, jak efektywnie wykorzystać pismo Braille’a w nowych technologiach. Jak łączyć różne kanały informacji i komunikacji – słuchowy i dotykowy, tak aby informacje i komunikaty były jeszcze bardziej dostępne osobie niewidomej oraz pozwalały na indywidualny wybór formy odbioru i przekazu treści.”, do czego zachęca redaktor naukowy wydawnictwa dr Małgorzata Paplińska.

ATLAS HISTORYCZNY POLSKI DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

To pierwsza w kraju tak obszerna publikacja zawierająca 13 historycznych map barwno-wypukłych Polski, od jej początków po współczesność

Okładka Atlas historyczny PolskiPlansze w formacie A3 są dostępne zarówno dla niewidomych jak i słabowidzących. Wydawnictwo zawiera również publikację przedstawiającą najważniejsze zagadnienia historyczne naszego kraju wraz z opisem tyflomap i sposobem ich czytania. Książka wydana jest w powiększonym czarnodruku, w formacie A4, a link do jej wersji elektronicznej znajdą Państwo pod koniec tego artykułu. Wydawnictwo zawiera też broszurę w brajlu z objaśnieniami skrótów brajlowskich i innymi użytecznymi wskazówkami.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Bliżej skarbów kultury

Publikacja przedstawiająca bogactwo kulturowe kraju.

Bliżej skarbów kultury - okładkaPublikację stanowi barwno-wypukła „kulturowa” mapa Polski przystosowana do możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących oraz zintegrowany z nią opis obiektów w zwykłym druku – dostępny też w wersji elektronicznej w formacie DAISY i w formie tekstowej. Mapa barwno-wypukła przedstawia wszystkie cenne obiekty zabytkowe Polski widniejące na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz te, których zdaniem Fundacji i specjalistów tworzących mapę, nie sposób było pominąć.

Żelazowa Wola miejsce urodzenia Fryderyka Chopina

Wydawnictwo pod ww. tytułem stanowi zeszyt-przewodnik po Żelazowej Woli, prezentujący też życiorys Fryderyka Chopina i ciekawostki związane z miejscami, w których przebywał. Integralną częścią publikacji są trzy mapy barwno-wypukłe:

Widzący niewidomym. Bezinteresowni, zaangażowani, oddani pod redakcją Józefa Szczurka

W wstępie do publikacji noszącym tytuł „Nasi Przyjaciele” Józef Mendruń pisze:

Chodzi w publikacji o ludzi widzących, którzy w historii ruchu niewidomych w Polsce na przestrzeni długich lat pracowali zawodowo lub społecznie dla dobra tej grupy niepełnosprawnych i wraz z nimi poszukiwali najlepszych rozwiązań w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, tworzyli dobra materialne i duchowe, z których teraz korzystamy, czerpiemy siły, aby pokonywać piętrzące się przeszkody i własne słabości.