Treść strony

 

WARSZAWA. PLAN STAREGO I NOWEGO MIASTA DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH – WERSJA ELEKTRONICZNA

Opis publikacji

Okładka Atlasu
Tutaj znajdziecie Państwo digitalową wersję publikacji „Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był przez miasto stołeczne Warszawa.

GUŁAG – REPRESJE ZSRS WOBEC POLAKÓW I OBYWATELI POLSKICH – WERSJA ELEKTRONICZNA

Opis publikacji

Okładka Atlasu
Tu znajdziecie Państwo digitalową wersję publikacji „Gułag – Represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt realizowany był w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Bitwy Oręża Polskiego. Atlas dla Niewidomych i Słabowidzących – WERSJA ELEKTRONICZNA

Opis publikacji

Okładka Atlasu
Tu znajdziecie Państwo elektroniczną wersję publikacji „Bitwy Oręża Polskiego. Atlas dla Niewidomych i Słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt realizowany był w ramach programu Patriotyzm Jutra ze środków finansowych Muzeum Historii Polski.

ŚWIAT PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH - wersja elektroniczna

Okładka AtlasuOto cyfrowa wersja publikacji „ŚWIAT PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był w ramach programu „Patriotyzm Jutra” ze środków Muzeum Historii Polski.

ZAMKI i TWIERDZE OBRONNE na KRESACH. Atlas dla niewidomych i słabowidzących - Wersja Elektroniczna

Opis publikacji

Okładka AtlasuTutaj znajdziecie Państwo cyfrową wersję publikacji „Zamki i Twierdze Obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.