Treść strony

 

Projekty WCAG

Projekty planowane

 

Projekty realizowane

Polska Akademia Dostępności

Logo Polska Akademia Dostępności Polska Akademia Dostępności jest projektem realizowanym przez Fundację Widzialni, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści na temat dostępności do zasobów cyfrowych.

Strona projektu: http://www.pad.widzialni.org/

Projekty zakończone

Internet bez barier

Projekt realizowany od 1 sierpnia do 15 grudnia 2015 roku. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców, administratorów i redaktorów stron www i treści cyfrowych w zakresie przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Strona projektu: http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl

 

Dostępne strony – Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie. 

Logo Dostępne stronyProjekt realizowany w latach 2011-2014 przez Stowarzyszenie przyjaciół Integracji. Jego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych w dostosowywaniu ich serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu udzielono wsparcie ponad 500 instytucjom publicznym w zakresie dostosowania ich stron do wymogów standardu WCAG 2.0.

Strona projektu: http://dostepnestrony.pl/