Treść strony

 

Zasoby edukacyjne

Podręcznik dobrych praktyk WCAG 2.0

Podręcznik dobrych praktyk WCAG 2.0Publikacja jako pierwsza w Polsce opisuje szczegółowo i jednocześnie tłumaczy poszczególne punkty standardu WCAG.
Podaje przykłady zastosowań rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym, starszym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe korzystanie z zasobów Internetu. Opisuje również sposób badania serwisu www pod kątem dostępności (accessibility). Do tej pory większość, o ile nie wszystkie, opracowania opisywały w sposób ogólny zagadnienie dostępności stron internetowych. W pierwszej części w sposób bardzo przystępny podręcznik prowadzi nas przez świat osób, które z różnych powodów są pozbawione możliwości korzystania z zasobów cyfrowego świata. Opisuje, w jaki sposób korzystają z internetu osoby niewidome, niedowidzące, głuche, starsze i inne, które w codziennym życiu są narażone na tzw. wykluczenie cyfrowe. Druga część podręcznika jest skierowana do twórców stron www, administratorów i redaktorów oraz wszystkich tych, którzy pragną tworzyć strony internetowe zgodne ze światowym standardem WCAG 2.0 budować je w taki sposób, aby osoby cyfrowo wykluczone, a wśród nich osoby niepełnosprawne, mogły z nich bez przeszkód korzystać.

Pobierz Podręcznik dobrych praktyk WCAG 2.0 (w formacie pdf)

 

Internet bez barier – kursy e-learningowe w zakresie WCAG 

Platforma e-learningowa zrealizowana w ramach projektu “Internet bez barier”. Na platformie dostępnych jest kilkadziesiąt kursów omawiających różne aspekty szeroko rozumianej dostępności stron internetowych.

Adres platformy: http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl/

 

Webinarium: Standard WCAG 2.0. Wprowadzenie do dostępności

Nagranie Webinarium z dnia 26 lutego 2015 pt.: “Jak zbudować dostępną aplikację lub stronę?”.

Jak zapewnić dostępność interfejsów elektronicznych? Jak stworzyć jedno rozwiązanie, które jest dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób niewidomych, słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących, czy głucho-niewidomych. Warto poświęcić chwilę czasu i nauczyć się projektować oraz tworzyć dostępne serwisy internetowe. Dowiedz się, jak planować, wdrażać dostępność i zmodyfikować swój warsztat.

Webinarium prowadzi Dominik Paszkiewicz – projektant, frontend developer i specjalista w zakresie dostępności cyfrowej.

Adres z Webinarium: http://www.danepowarszawsku.pl/blog/webinarium-standard-wcag-2-0-wprowadzenie-do-dostepnosci-26