Treść strony

 

WordPress stosuje WCAG 2.0

Od dnia 21. marca 2016 wszystkie tematy rdzeniowe i współpracujące z wordpress muszą odpowiadać standardom WCAG 2.0 na poziomie AA.

15 lutego 2016 roku zatwierdzono i dodano do podręcznika rdzenia jako normy kodowania WordPress obowiązujące programistów zaangażowanych w tworzenie rdzenia WordPress.

NIK o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Od czerwca 2015 r. publiczne strony internetowe powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Nie wszystkim instytucjom udało się wywiązać z tego zadania. Część witryn wymaga jeszcze wielu poprawek i sporych nakładów pracy. NIK przypomina, że obowiązek dostosowania dotyczy nie tylko urzędów administracji publicznej, ale wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne.

Spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC

„11 stycznia 2016 r. odbyło się z udziałem wiceministra Witolda Kołodziejskiego , kolejne spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC. Celem spotkania było podsumowanie projektów zrealizowanych w ramach konkursów organizowanych przez ministerstwo w 2015 r. dotyczących poprawy dostępności zasobów i serwisów www. Podczas dyskusji Grupa zakreśliła również kierunki dalszych działań w tym zakresie. (…)

Raport dostępności 2015 Fundacji „Widzialni”

Raport dostępności przedstawia analizę stanu dostępności stron www wybra­nych podmiotów realizujących zadania publiczne w Polsce przeprowadzona w okresie listopad 2014 – luty 2015 i stanowi kontynuację Raportu przedstawionego przez tę Fundację w roku 2013.

Bezpłatne czytniki ekranu

Pominąwszy rozwiązania komercyjne, takie jak polski system system Ivona czy JAWS, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnych czytników ekranu. Oto informacje o kilku z nich: