Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Sytuacja osób głuchoniewidomych. Braki systemowe utrudniają funkcjonowanie - Oprac. Dorota Koprowska, Joanna Koprowska

Głuchoślepota, jak sama nazwa wskazuje, to uszkodzenie zarówno słuchu, jak i wzroku. Istnieją trzy różne podejścia w definiowaniu tej niepełnosprawności: medyczne, funkcjonalne i społeczne. W każdym z nich akcent pada na zupełnie inne kryteria opisu. W podejściu medycznym istotne są liczbowe parametry uszkodzenia wzroku i słuchu – ostrość i pole widzenia oraz ubytek słuchu mierzony w decybelach.

Obniżenie wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. - Dominika Buchalska

W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została 2 grudnia przyjęta także przez Senat, a 19 grudnia 2016 r. podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i oczekuje na publikację w dzienniku ustaw.

Jest to bardzo istotna ustawa dla bardzo wielu Polaków, ponieważ na podstawie jej przepisów ponownie zostaje obniżony powszechny wiek emerytalny.

Brajl ciągle użyteczny. Wykorzystanie pisma Braille’a w kontekście uwarunkowań prawnych i społecznych - Czesław Ślusarczyk

W tytule niniejszego artykułu zawarta jest teza, mówiąca, iż pismo Braille’a pozostaje bardzo przydatne dla osób niewidomych. Zauważmy, że powyższa teza została postawiona mimo istnienia wielu rozwiązań technologicznych ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku. Należy podkreślić, że teza ta jest nie tylko wyrazem przekonań autora artykułu, ale przede wszystkim opisem istniejącej rzeczywistości. Chodzi tu o przydatność brajla dla funkcjonowania osób niewidomych w najróżniejszych sferach życia, a w szczególności w sferze edukacji, zatrudnienia oraz wykonywania codziennych czynności.

Sprawa kobiet - niepełnosprawność a dyskryminacja - Izabela Galicka

Dnia 20 września 2016 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie miał miejsce II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas Kongresu odbyła się sesja pt. „Kobiety i niepełnosprawność, czyli o podwójnej dyskryminacji”. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja TUS, a gościem specjalnym Profesor Rosemarie Garland-Thomson z USA. Przedstawiciele organizacji kobiecych i fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych z całej Polski rozmawiali na temat różnych sytuacji i przypadków dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami.

Bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dla seniorów - Dominika Buchalska

Od 1 września 2016 roku zaczął obowiązywać wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które są dostępne za darmo dla osób po ukończeniu 75. roku życia. W niniejszym materiale przedstawimy podstawę prawną tej regulacji oraz podstawowe informacje w tej dziedzinie.