Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Kondolencje w Gazecie Wyborczej

Dziś w Gazecie Wyborczej ukazała się informacja o śmierci pana Józefa
Mendrunia wraz z kondolencjami. Poniżej zamieszczamy dla Państwa jej
treść oraz odnośnik do źródła – elektronicznego wydania Gazety
Wyborczej.

TYFLOGALERIA PZN i JEJ GRUDNIOWY PROGRAM

PZN zaprasza do Tyflogalerii:

Tyflogaleria – co to znaczy? Galeria ka?demu kojarzy si? z wystawami, wernisa?ami, malarstwem, rze?b?, jak?? ekspozycj?. Ale tyflo, có? to takiego? Tyflos z greckiego znaczy niewidomy, a Tyflogaleria, znajduj?ca si? w siedzibie Polskiego Zwi?zku Niewidomych, przy ulicy Konwiktorskiej 7 w Warszawie to wyj?tkowe miejsce przyci?gaj?ce zarówno niewidomych jak i ich przyjació?.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE

Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało następujący Program Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów:

2 GRUDNIA 2016

9.30

Uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli MNW oraz zaproszonych gości.

DZIEŃ OTWARTY W MUZEACH I INSTYTUCJACH KULTURY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W MUZEUM POLIN

Muzeum POLIN w Warszawie zaprasza 2 grudnia osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów na dzień otwarty, który będzie miał następujący przebieg:

Oprowadzanie ścieżką tematyczną “Kobiety” po wystawie stałej z tłumaczeniem na Polski Język Migowy

Spotkanie będzie okazją do przypomnienia sylwetek kobiet żydowskich, które przez wieki stały na straży tradycji, ale też kształciły się, tworzyły i angażowały w politykę, szukając swojego miejsca w zmieniającym się społeczeństwie.

Stowarzyszenie Eko Salus - projekt aktywizacji zawodowej

Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Eko Salus zaprasza osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej „KROWA Plus – Kreowanie Rozwoju Osobistego wspieranego Aktywnie”, realizowanego w okresie 01.01.2013 – 31.03.2017 r.:

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS” od 01.01.2014 roku prowadzi autorski projekt „KROWA Plus – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”, który jest współfinansowany przez PFRON.