Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

ŚWIAT PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH - wersja elektroniczna

Okładka AtlasuOto cyfrowa wersja publikacji „ŚWIAT PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był w ramach programu „Patriotyzm Jutra” ze środków Muzeum Historii Polski.

ZAMKI i TWIERDZE OBRONNE na KRESACH. Atlas dla niewidomych i słabowidzących - Wersja Elektroniczna

Opis publikacji

Okładka AtlasuTutaj znajdziecie Państwo cyfrową wersję publikacji „Zamki i Twierdze Obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Atlas Kresy Wschodnie

Wydawnictwo to jest zaproszeniem do bliższego poznania bogactwa kulturowego Kresów Wschodnich, a więc ziem należących kiedyś do terytorium Polski.

Atlas. Polska podczas II wojny światowej

To pierwsze w kraju opracowanie kartograficzne w technologii dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących opowiadające o ważnych dla historii całego świata wydarzeniach.

Lwów. Plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Lwów to tygiel kulturowy. Burzliwe dzieje tego miasta pozostawiły w nim swoje ślady i współcześni mogą podziwiać wspaniałe zabytki kultury wskazujące na ścisłe związki Ukraińców i Polaków, a także innych narodowości, które żyły we Lwowie na przestrzeni wieków.

Wydawnictwo stanowi 12 tyflomap wraz z legendą i publikacja w powiększonym druku. Jej wersja HTML dostępna jest pod koniec tego artykułu.

Barwno-wypukła formuła map umożliwia czytanie ich niezależnie od jakości wzroku.