Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Lwów. Plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Lwów to tygiel kulturowy. Burzliwe dzieje tego miasta pozostawiły w nim swoje ślady i współcześni mogą podziwiać wspaniałe zabytki kultury wskazujące na ścisłe związki Ukraińców i Polaków, a także innych narodowości, które żyły we Lwowie na przestrzeni wieków.

Wydawnictwo stanowi 12 tyflomap wraz z legendą i publikacja w powiększonym druku. Jej wersja HTML dostępna jest pod koniec tego artykułu.

Barwno-wypukła formuła map umożliwia czytanie ich niezależnie od jakości wzroku.

Pierwsza strona okładkiCzytelnik ma do dyspozycji mapę ogólną Lwowa i plansze z historycznym zespołem Starego Miasta, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Prezentujemy na nich sieć ulic oraz wybrane obiekty, ważne dla wielokulturowej historii tego miasta.

Ich położenie, walory architektoniczne i krótką historię zawarliśmy w książce, która jest jednocześnie propozycją tras zwiedzania, przydatną w poznawaniu miasta i planowaniu wycieczek po nim.

Niewidomy czytelnik otrzyma broszurę brajlowską ze wskazówkami sposobu czytania poszczególnych map i wyjaśniającą zastosowane na nich skróty brajlowskie.

Nakład wydawnictwa to 250 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Poniżej linki do kolorowych map:

Legenda

A Lwów – mapa ogólna

B Polskie dziedzictwo kulturowe – wykaz plansz

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

C Cmentarz Łyczakowski

Wersja HTML publikacji dostępna jest tutaj.

Można też ją pobrać.

Materiały zamieszczone na stronie dostępne są na licencji creative commons.

Autorzy i Wydawcy atlasu:

SERIA WYDAWNICZA

TYFLOGRAFIA POLSKA NR 8

Autorzy projektu

Józef Mendruń, Mariusz Olczyk

Zespół redakcyjny

Marek Groszkowski, Joanna Koprowska, Józef Mendruń (przewodniczący Zespołu),

Mariusz Olczyk, Marzena Pryszcz, Ryszard Sitarczuk

Opracowanie tyflokartograficzne

Mariusz Olczyk – www.tyflomapy.pl

Tekst przewodnika – redakcja, wybór i opracowanie

Mariusz Olczyk

Konsultacje

Oksana Potymko – Dyrektor Centrum Zasobów Edukacyjnych Technologii Informacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Uniwersytet „Politechniki Lwowskiej”

Oleh Hirnyi – Lwowski Obwodowy Instytut Pedagogiczny Kształcenia Podyplomowego

Opracowanie graficzne

Agnieszka Stachyra

Skład i łamanie

Paweł Furmaniuk

Redakcja merytoryczna i językowa

Krystyna Malik

Korekta

Krystyna Malik, Jadwiga Mendruń

Druk map

Zakłady Graficzne S.C., ul. Olsztyńska 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Druk tekstów

P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin

WARSZAWA 2019

ISBN 978-83-949098-4-0

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników


Zamówienia


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).