Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Atlas. Polska podczas II wojny światowej

To pierwsze w kraju opracowanie kartograficzne w technologii dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących opowiadające o ważnych dla historii całego świata wydarzeniach.

Pierwsza strona okładkiOkres II wojny światowej często postrzegamy bardzo ogólnie, łącząc go przede wszystkim z represjami okupanta niemieckiego, ale też sowieckiego. Skojarzenia te dotyczą najczęściej tragicznych w skutkach działań i wydarzeń, niemieckich obozów koncentracyjnych, Holocaustu, ale są też związane z walką obronną w 1939 roku, walecznym Westerplatte, a następnie z ruchem oporu, partyzantką, Armią Krajową i powstaniem warszawskim. Trzeba również pamiętać o udziale Polaków na frontach wojennych świata – bitwach o Narwik, pod Lenino czy Monte Cassino, o udziale polskich lotników w bitwie o Anglię czy wspaniałym marszu bojowym armii generała Władysława Andersa oraz pancerniaków generała Stanisława Maczka.

Wydarzenia te przybliżymy Państwu za pomocą tyflomap, które pomogą zrozumieć wszystkie relacje przestrzenne, prawidłowo odczytać odległości i kierunki działań bądź poznać sąsiedztwo zdarzeń dokonując głębszej analizy historycznej.

Wydawnictwo zawiera 12 tyflomap, publikację w powiększonym druku będącą swoistym przewodnikiem historycznym po mapach oraz broszurę brajlowską objaśniającą użyte na nich skróty brajlowskie. Wersja HTML książki dostępna jest pod listą map.

 1. Legenda
 2. 1936-1939 III Rzesza
 3. 1-16 IX 1939 Wojna obronna Polski
 4. 17-28 IX 1939 Wojna obronna Polski
 5. IV rozbiór Polski
 6. Ruch oporu na ziemiach polskich
 7. 1939-1945 Okupacja niemiecka. Niemiecki system obozów
 8. Holocaust na ziemiach polskich
 9. 1939-1941 Okupacja sowiecka. Zbrodnia Katyńska
 10. 1944-1945 Wyzwalanie ziem polskich
 11. 1939-1945 Polacy na frontach II wojny światowej
 12. 1945-1951 Polska – ustalenie granic po II wojnie światowej
 13. 1944-1956 Wojna po wojnie. Polskie podziemie niepodległościowe

Wersja HTML publikacji dostępna jest tutaj.

Aby pobrać publikację na swoje urządzenie proszę użyć tego łącza.

Autorzy projektu

Józef Mendruń, Mariusz Olczyk

Zespół redakcyjny

Józef Mendruń (przewodniczący Zespołu), Jadwiga Mendruń, Mariusz Olczyk, Marzena Pryszcz, Ryszard Sitarczuk, Milena Smykowska

Opracowanie tyflokartograficzne

Mariusz Olczyk – www.tyflomapy.pl

Autor tekstów historycznych i konsultant map Andrzej Dusiewicz

Opracowanie graficzne

Agnieszka Stachyra

Skład i łamanie

Paweł Furmaniuk

Redakcja merytoryczna i językowa

Krzysztof Pruśniewski

Korekta

Helena Jakubowska, Krzysztof Pruśniewski

Druk map

Zakłady Graficzne S.C., ul. Olsztyńska 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wydawca

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

WARSZAWA 2019

ISBN 978-83-949098-7-1

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników


Zamówienia


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).