Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Atlas Kresy Wschodnie

Wydawnictwo to jest zaproszeniem do bliższego poznania bogactwa kulturowego Kresów Wschodnich, a więc ziem należących kiedyś do terytorium Polski.

Niniejsze opracowanie obejmuje głównie tereny na wschód od Bugu po granice II Rzeczypospolitej. Udamy się w podróż w czasie na Wileńszczyznę z Nowogródczyzną, Polesie, Wołyń oraz do Galicji Wschodniej. Obecnie ziemie te znajdują się w większości w granicach: Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Pierwsza strona okładkiHistorię tych ziem przybliżymy Państwu za pomocą książki wydanej w powiększonym druku oraz tyflomap wraz z broszurą brajlowską opisującą użyte na poszczególnych planszach skróty brajlowskie. Wersja HTML książki dostępna jest pod listą map.

Wersja HTML książki dostępna jest tutaj.

Aby pobrać ją na swoje urządzenie proszę użyć tego łącza.

SERIA WYDAWNICZA

TYFLOGRAFIA POLSKA NR 10

Autorzy projektu

Józef Mendruń, Mariusz Olczyk

Zespół redakcyjny

Józef Mendruń (przewodniczący Zespołu), Jadwiga Mendruń, Mariusz Olczyk, Marzena Pryszcz, Ryszard Sitarczuk, Milena Smykowska

Opracowanie tyflokartograficzne

Mariusz Olczyk – www.tyflomapy.pl

Autor tekstów historycznych i konsultant map

Krzysztof Gutowski

Opracowanie graficzne

Agnieszka Stachyra

Redakcja merytoryczna i językowa

Katarzyna Puchalska

Skład i łamanie

Paweł Furmaniuk

Korekta

Jadwiga Mendruń, Katarzyna Puchalska

Druk map

Zakłady Graficzne S.C., ul. Olsztyńska 3, 63‐400 Ostrów Wielkopolski

Opracowanie wersji HTML

Sylwester Orzeszko

Wydawca

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt

www.trakt.org.pl

al. Bohaterów Września 9, lok. 104, 00‐971 Warszawa

Warszawa 2019

ISBN 978‐83‐949098‐6‐4

 

Projekt „Atlas Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu – dla niewidomych i słabowidzących” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników


Zamówienia


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).