Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Smutne wieści z Owińsk - Barbara Zarzecka

„Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 maja 2020 r. zmarł były Dyrektor Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach śp. Edmund Oses” – taka informacja pojawiła się na Facebooku wspomnianej szkoły 9 maja. Zaledwie dwa dni później placówka zawiadomiła internautów o kolejnej niepowetowanej stracie: 10 maja odeszła aktualna dyrektor Maria Tomaszewska.

 

Dyrektor Edmund Oses (ur. 7.09.1934 – zm. 8.05.2020 r.)

Edmund Oses był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (specjalność: rehabilitacja). W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pracował od 1958 r., funkcję dyrektora pełnił w latach 1981-1989 i jak mówią jego dawni współpracownicy, znacząco rozbudował placówkę pod względem infrastrukturalnym.

W pracy pedagogicznej stosował nowatorskie w skali krajowej i międzynarodowej metody usprawniania oraz rehabilitacji wzroku dzieci niewidomych (turystyka, taniec, atletyka, turnusy usprawniające, a nawet budowa toru saneczkowego, czy założenie koła PTTK). Uważał, że bardzo ważne w pracy z dziećmi niewidzącymi są zadania terenowe, podbudowujące orientację, odwagę i ogólny rozwój. Od 1959 r. rozwijał z powodzeniem wśród dzieci niewidomych drużyny harcerskie. Wprowadzał również formy turystyki górskiej, m.in. w 1965 r. zdobył z dziećmi zimą szczyt Pusta Wielka (1061 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, co na owe czasy było dużym osiągnięciem. W 1966 r. Koło PTTK z Owińsk zostało uznane za najlepsze spośród wszystkich kół działających w polskich szkołach specjalnych. O swoich działaniach opowiedział w 1968 w Centrum Rehabilitacji Niewidomych w Paryżu, w ramach delegacji ministerialnej. Uznano je wówczas za prekursorskie w skali światowej.

Były dyrektor ośrodka w Owińskach jest autorem kilku książek, m.in. „Bliżej Nieba” czy „Łzy Niedowidzenia”, w których opisał wspomnienia z pracy z dziećmi niewidomymi.

Edmund Oses został odznaczony Orderem Uśmiechu (pierwszy na świecie na wniosek dzieci niewidomych i pierwszy na świecie napisany brajlem), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem KEN, medalem Labor Omnia Vincit, medalem Dobry Samarytanin, Złotą Odznaką Polskiego Związku Niewidomych oraz Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostanie w pamięci uczniów jako wspaniały nauczyciel, który miał z nimi bezpośredni, serdeczny kontakt.

Dyrektor Oses spoczął na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu, uroczystość pogrzebowa odbyła się w środę, 13 maja.

 

 

Dyrektor Maria Tomaszewska (ur. 6.02.1956 zm. 10.05.2020 r.)

Maria Tomaszewska z wykształcenia była psychologiem. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła w 1979 r. Zanim rozpoczęła pracę na stanowisku dyrektora placówki, pełniła funkcję wicedyrektora ośrodka do spraw szkoły podstawowej, a następnie, od roku 1999 była wicedyrektorem ośrodka do spraw szkoły podstawowej i gimnazjum. Stanowisko dyrektora placówki objęła w 2002 roku. Do jej szczególnych osiągnięć należą: Park Orientacji Przestrzennej, Laboratorium dźwięku, Muzeum Tyflologiczne i wreszcie rewitalizacja całego budynku ośrodka.

Pracownicy ośrodka piszą o swojej szefowej z ogromną życzliwością i uznaniem: „Całe swoje zawodowe życie poświeciła pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi, postępując zawsze według motta zaczerpniętego z Jana Pawła II „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Wszystkich osiągnięć Pani Marii (dla przyjaciół Agatki) nie sposób wymienić. Żyła i pracowała z pasją, potrafiła tą pasją zarażać pracowników, ale też zwierzchników. Była osobą niezwykłą, będzie nam Jej bardzo brakować. Wiosna za oknami. Niech tam, gdzie musiałaś iść, towarzyszą Ci jej kolory, zapachy i dźwięki. Pozostajemy w smutku, wierząc, że po tamtej stronie spotkasz naszych uczniów, którzy odeszli przed Tobą. Powitają Cię tak samo ciepło, jak my dzisiaj żegnamy. Oni z radością – my ze smutkiem…”.

Pogrzeb Marii Tomaszewskiej odbędzie się w piątek, 15.05.2020 roku. Ze względu na sytuację prawną związaną z COVID-19 w uroczystości nie będą mogli wziąć udziału wszyscy, którzy chcieliby ją pożegnać. Szkoła udostępnia jednak link do transmisji wideo, aktywny od godziny 12.00: https://www.youtube.com/chan…/UCTDAfKTJeNlxmp5mXlzQhZg/live…

 

Barbara Zarzecka

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników


Artykuł publikowany w ramach projektu „TYFLOSERWIS 2018–2021 INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY", dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.