Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Polscy okuliści kontra jaskra 2021

„Jaskra nie śpi!” – takie hasło towarzyszy piątej edycji akcji społecznej „Polscy Okuliści Kontra Jaskra”, która organizowana jest w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. Jej głównym punktem są bezpłatne badania profilaktycznych w kierunku jaskry, które wykonywane będą między 7 a 13 marca 2021 roku na terenie całej Polski. Projekt realizuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) oraz Sekcja Jaskry PTO przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych.

Lista gabinetów, w których będzie można wykonać badania, zostanie udostępniona 1 marca 2021 r. ok. godziny 11 i będzie sukcesywnie aktualizowana o nowe zgłoszenia. Organizatorzy proszą o uważne śledzenie strony https://www.tydzienjaskry.pl/ oraz adresów konkretnych przychodni.

Badania są bezpłatne dla pacjentów, którzy zarejestrują się na wizytę telefonicznie w terminach wskazanych przez gabinet. Przychodnia może zaproponować odpłatnie dodatkowe badania, nieobjęte zakresem usługi badań przesiewowych (w ramach których powinny być przeprowadzone: pomiar ciśnienia i badanie dna oka).

Dodatkowo 6 marca br. o godz. 9.00 odbędzie się konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego inaugurująca piątą edycję akcji. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści w zakresie leczenia jaskry, m.in.:

  • dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
  • dr hab. n. med. Anna Kamińska, Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, przewodnicząca Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
  • dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
  • dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska, Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Centrum Badań Medycznych „Brandmed”, Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika.

Program konferencji dostępny jest na stronie: https://polskieforumjaskry.net4doctor.online/wyklady?fbclid=IwAR0mfiOX7alLXgT12ZKa3DSw10oLuUDVRQq0NUNul_6zi4T-z8icpv1Feh0

 

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dużo groźniejszą, ponieważ utrata wzroku jest tu nieodwracalna. Szacuje się, że problem jaskry może dotyczyć 800 tysięcy Polaków, z czego tylko połowa z nich została zdiagnozowana. W 90% przypadków choroba przebiega bez widocznych dolegliwości. Dotknąć może każdego bez względu na wiek i płeć. Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się między innymi: wiek powyżej 40. roku życia, choroby kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie, zaburzenia krążenia obwodowego, życie w ciągłym stresie i bóle głowy. Niezależnie od głównych czynników profilaktyczne badanie w kierunku jaskry zalecane jest każdej osobie, która od roku nie była u okulisty (osoby z grupy ryzyka powinny wykonać pełne badanie okulistyczne nawet co 6 miesięcy). Wykrycie choroby we wczesnych stadiach zaawansowania jest bardzo ważne, ponieważ rozpoczęcie leczenia w odpowiednim czasie pozwala uniknąć całkowitej utraty widzenia. Dlatego tak ważne są regularne badania.

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników


Artykuł publikowany w ramach projektu „TYFLOSERWIS 2018–2021 INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY", dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.