Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Aktywny samorząd 2021

PFRON ogłosił, że od 1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Zaplanowano rekordowy budżet przeznaczony na ten cel – aż 189,62 mln zł, czyli o prawie 9 milionów więcej niż w poprzednim roku. „Aktywny samorząd” to pomoc polegająca na dofinansowaniu zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn oraz – co szczególnie interesuje osoby z niepełnosprawnością wzroku – sprzętu komputerowego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. To także wsparcie finansowe dla rodziców na opłacenie przedszkoli lub żłobków oraz dla studentów – refundacja kosztów nauki. Wnioski będzie można składać przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Program „Aktywny Samorząd” dzieli się na dwa moduły.

Moduł I

Przewidziano tu następujące formy wsparcia:

Obszar A obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. To wsparcie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również dla osób głuchych.

W ramach obszaru B można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Tu również można się starać o sfinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytych w ramach programu urządzeń i oprogramowania.

Z kolei obszar C to usunięcie barier w poruszaniu się. Można tu na przykład uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Dzięki temu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości).

Czwarty obszar dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Moduł II

To pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Moduł ten jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 będą przejmowane do 31 marca 2021 roku, natomiast o dofinansowanie nauki w roku akademickim 2021/2022 można się starać do 10 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

PFRON zachęca do składania wniosków elektronicznie, poprzez platformę SOW dostępną pod tym linkiem: https://sow.pfron.org.pl

 

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników


Artykuł publikowany w ramach projektu „TYFLOSERWIS 2018–2021 INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY", dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.