Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Kto jest człowiekiem komunikatywnym?

Odpowiedź jest niby oczywista i prosta. To ktoś taki, kto potrafi porozumiewać się z innymi ludźmi. Ale porozumiewać, to nie znaczy tylko mówić. Wszak często zdarza się spotykać osoby, z którymi rozmawiamy, ale nie rozumiemy, o co im chodzi. Tacy ludzie na pewno nie są komunikatywni.

Komunikacja językowa – to łączność, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu za pomocą języka. Człowiek komunikatywny ma świadomość, że odbiorca musi zrozumieć nie tylko słowa, ale przede wszystkim intencje mówiącego. Dlatego musi w sposób świadomy i celowy traktować wszystkie elementy aktu komunikacji. Szczególnie istotnym jest kontakt słowny w przypadku osób słabowidzących i niewidomych, gdyż kontakt wzrokowy jest poważnie ograniczony lub wyeliminowany. Człowiek komunikatywny musi więc usunąć z arsenału porozumiewania gestykulację i mimikę. Gdyby stosował te środki wobec osoby z uszkodzonym wzrokiem, łatwo mógłby być zrozumianym źle lub opacznie. Może natomiast w większym stopniu niż przeciętnie wykorzystywać modulację głosu. Właściwie dobraną intonacją może nawet zaprzeczyć treściom przekazywanym wprost. Nie oznacza to oczywiście zezwolenia na kłamstwo, ale umożliwia np. ironizowanie.

Drugim ważnym elementem porozumiewania jest zawsze język. To, że wszyscy używamy języka ogólnonarodowego nie oznacza, że mówimy tym samym językiem. Trzeba mieć pełną świadomość tego faktu. Należy więc używać słownictwa prostego i jednoznacznego. Wieloznaczności językowe trzeba zawsze uściślać i upewniać się, czy odbiorca rozumie je.

Człowiek komunikatywny powinien być także precyzyjny. Dlatego powinien wystrzegać się słownictwa ogólnikowego i tak zwanych podtekstów. Nie powinien stosować zbędnych porównań i metafor nie mając pewności, czy odbiorca posługuje się tymi samymi ozdobnikami językowymi. Tak potraktowany język wcale nie musi być ubogi i suchy. Wręcz przeciwnie, konkrety są piękniejsze niż ogólniki i “wodolejstwo”.

Podsumowując – człowiek komunikatywny musi zawsze pamiętać, że ważne jest to, co odbiorca zrozumie z jego przekazu musi szanować ludzi, z którymi się porozumiewa.

Ma to szczególne znaczenie dla działaczy społecznych, którzy z racji pełnionych funkcji zmuszeni są rozmawiać z ludźmi posługującymi się bardzo prostym językiem i z ludźmi używającymi języka wyszukanego.

Agata Teresińska

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników