Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

2020 r. - Zamki i twierdze obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem projektu jest wydanie publikacji „Zamki i twierdze obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”.

Wydawnictwo tworzyć będą mapy barwno-wypukłe, publikacja w powiększonym druku, dostępna również na stronie web fundacji w formacie HTML oraz broszura brajlowska.

Na kilkunastu barwnych planszach dotykowych, w formacie A3/A4, przedstawione zostaną wybrane najważniejsze oraz najpiękniejsze zamki i twierdze obronne Kresów. Łącznie przewidziano 13 tematów. Publikacja w powiększonym druku zawierać będzie opisy poszczególnych map, w tym opisy audiodeskrypcyjne przedstawionych obiektów. Broszura brajlowska objaśni użyte na poszczególnych planszach skróty brajlowskie.

Nakład wydawnictwa to 150 kompletów. Każdy z nich znajdować się będzie w teczce.

Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2.2020 r.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego