Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Usługi Google (1) - odkrywamy usługi od firmy Google - Jacek Zadrożny

Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek nie słyszał o firmie Google. Potężna i bardzo innowacyjna korporacja amerykańska oferująca usługi i produkty dla wszystkich.

Każdy może jechać samochodem - Jacek Zadrożny

Wielu osobom ociemniałym, a także części niewidomym, bardzo brakuje jeżdżenia samochodem. Przede wszystkim brakuje im możliwości prowadzenia pojazdu, chociaż w praktyce oznacza to brak swobody w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce i uzależnienie od komunikacji miejskiej. Częściowo ten problem rozwiązują taksówki, ale warto poznać inne możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie i ekonomia dzielenia się.

Czym dla niewidomych i słabowidzących jest Internet - Czesław Ślusarczyk

Jednym z najważniejszych czynników determinujących zmiany zachodzące we współczesnym świecie jest Internet, a szerzej rzecz ujmując, technologie informacyjno-komunikacyjne. Jak wiadomo, Internet to przede wszystkim niezwykle bogate źródło informacji, ale także miejsce szybkiej i niemal nieograniczonej komunikacji. Funkcji pełnionych przez Internet jest oczywiście dużo więcej. Rozmaite portale oraz serwisy internetowe ułatwiają funkcjonowanie zarówno poszczególnych jednostek, jak i najróżniejszych zbiorowości w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej. Można więc powiedzieć, iż w Internecie znajdują odzwierciedlenie wszelkie sfery życia.

Usługi Google (5) - pakiet biurowy - Jacek Zadrożny

Jedną z najpopularniejszych usług oferowanych przez firmę Google jest pakiet biurowy dostępny pod adresem https://docs.google.com/. Na pakiet składają się przede wszystkim edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i aplikacja do prezentacji. Zestaw uzupełniają pomniejsze aplikacje, w tym ściśle związana z arkuszem kalkulacyjnym aplikacja do tworzenia elektronicznych formularzy. Popularność pakietu bierze się z kilku powodów: jest bezpłatny, funkcjonalny, z możliwością dalszej rozbudowy o rozszerzenia oraz daje możliwość wspólnej pracy. Firma Google dołożyła też wiele starań, by pakiet był jak najbardziej dostępny, co jeszcze nie do końca się udało, ale niewidomy użytkownik może już z tym pakietem pracować.

Usługi Google (4) - mapy i nawigacja - Jacek Zadrożny

Mapy oferowane przez firmę Google są najpopularniejszym tego typu rozwiązaniem na świecie, a pod pewnymi względami także najlepszym. Przy ich tworzeniu i aktualizowaniu pracuje ogromna liczba ludzi, a część wolontarystycznie i społecznościowo. Bo mapy Google to nie tylko siatka ulic i dróg oraz punkty zainteresowań (POI). To także ogromna baza wiedzy na temat obiektów, w tym numery telefonów, godziny otwarcia, oceny użytkowników, fotografie i wiele innych elementów. Dlatego czasem lepiej poszukać informacji w aplikacji Mapy, niż poprzez wyszukiwarkę. Po prostu jest szybciej i wygodniej. Przyjrzyjmy się zatem aplikacji webowej dostępnej pod adresem https://www.google.pl/maps/ oraz aplikacji dla systemu iOS.