Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Byli członkowie rady fundacji

Marek Faderewski – umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2014 roku, dr nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Fundacji Edukacji Nowoczesnej oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Ryszard Stefan Kowalik – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wykształcenie elektroniczne, wykładowca na Politechnice Gdańskiej, członek Rady oraz Zespołu Doradztwa i Opiniowania Pomocy Technicznych dla Niewidomych i Słabowidzących od 2005 roku.

Agnieszka Mikołajewska – członkini Rady od 2013 roku, wykształcenie wyższe – filolożka języka angielskiego, amerykanistka, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, life coach.

Bogdan Rozborski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2007 roku i jej sekretarz, wykształcenie wyższe – filolog angielski, biegły sądowy w zakresie fonoskopii.

Antonina Adamowicz–Hummel – wiceprezeska Zarządu od 2012 roku, członkini Zarządu od 2007, sekretarzyni Zarządu w latach 2007 – 2012, wykształcenie wyższe – filolog angielski, studia podyplomowe z rehabilitacji wzroku, doktor nauk pedagogicznych, wykładowczyni na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, publicystka, międzynarodowa działaczka na rzecz niewidomych i słabowidzących.