Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Być wrażliwym

Jedną z najbardziej potrzebnych umiejętności w kontaktach międzyludzkich jest empatia. Jest to umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby i zdolność do uczuciowego identyfikowania się z nią.

W kształtowaniu tej umiejętności istotną rolę odgrywają m.in.: wrażliwość, czułość, uczciwość, zdolność głębokiego przeżywania bodźców zewnętrznych, nieobojętność na potrzeby innych osób. Tego typu postawy prezentowane są przez społeczników.

Im więcej ludzi wrażliwych a nie przewrażliwionych będziemy spotykali, tym przyjemniej i łatwiej będzie nam żyć. Człowiek wrażliwy nie przechodzi obojętnie wobec problemu innego człowieka, a szczególnie niepełnosprawnego lub dziecka. Wrażliwości, tak jak miłości, winniśmy uczyć się od najmłodszych lat. Pierwszymi i najbardziej skutecznymi nauczycielami są rodzice a potem pedagodzy w szkole i nie tylko… Wrażliwość można i należy rozwijać również we własnym zakresie.

Ludzie o wrażliwej duszy nie przejdą obojętnie obok samotnie stojącego, płaczącego dziecka! To oni zadeklarują pomoc niewidomym, słabowidzącym czy innym osobom będącym w potrzebie, np. na przejściu, w autobusie lub w innych sytuacjach!

Czy winniśmy oczekiwać wrażliwości tylko od ludzi pełnosprawnych? A może sami powinniśmy okazać więcej wrażliwości na problemy innych ludzi?

Pamiętajmy, że działacze społeczni nie zawsze mogą udzielić materialnej pomocy, załatwić sprawę mieszkaniową, dotację na sprzęt rehabilitacyjny itp. Jednak zawsze mogą wysłuchać innego człowieka, wykazać zrozumienie i sympatię. I nie jest to bagatelna pomoc. W wielu przypadkach jest ona ważniejsza od pieniędzy i od tego, co można za nie kupić.

Agata Teresińska

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników