Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Własna działalność czy praca na umowę? - Katarzyna Heba

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć korzyści, jakie wynikają z prowadzenia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i pozytywne i negatywne strony zatrudnienia na umowę o pracę. Trzeba jednak pamiętać, że każde rozwiązanie jest dla jednych dobre, dla innych niekoniecznie. Często wśród osób niewidomych czy słabowidzących istnieje przekonanie, że ze względu na swoją dysfunkcję prowadzenie własnej działalności na pewno nie jest możliwe. Nic bardziej mylnego.

Brak wzroku utrudnia życie, to prawda, ale nie powinien hamować osobistego rozwoju i samorealizacji. Najważniejsze, aby mieć pomysł na własną działalność i wizję pracy. Przy wykonywaniu wolnego zawodu, takiego jak na przykład adwokat, posiadanie własnej działalności jest konieczne. Wiele osób ceni też sobie niezależność i nie chce mieć nad sobą żadnego szefa, a od momentu założenia własnej działalności gospodarczej sam jest sobie sterem i żeglarzem. Ponadto może ubiegać się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, który uzyskuje się po zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, lub statusu absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Należy także odczekać trzy miesiące od rejestracji jako bezrobotny. Niektóre urzędy skracają okres oczekiwania do miesiąca. Osoba starająca się o dofinansowanie nie może być studentem studiów dziennych.

Założenie jednoosobowego biznesu jest czynnością stosunkowo prostą. Aby założyć firmę należy wypełnić druczek CEIDG-1. Można to zrobić długopisem w Urzędzie Gminy lub przez Internet na rządowej stronie. Zastosowanie opcji wypełnienia dokumentu przez Internet wiąże się także z wizytą w odpowiednim urzędzie, bo wniosek trzeba podpisać. Owszem, można dokonać podpisu zdalnie, ale należy posiadać jedną z dwóch opcji poświadczenia tożsamości: profil zaufany – bezpłatny, ale do jego założenia konieczna jest wizyta w urzędzie.

Wniosek można podpisać, wydrukować i wysłać za pośrednictwem poczty do urzędu, ale w tym wypadku trzeba uzyskać podpis notarialnie poświadczony. Gdy mamy już za sobą proces rejestracji w dalszej kolejności musimy uzyskać numer identyfikacji podatkowej, chyba, że posiadaliśmy jako osoba fizyczna, to nie ulega on zmianie i numer REGON. NIP jest potrzebny do celów podatkowych, a numer REGON, jako identyfikator do kontaktów z Urzędem Skarbowym, czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Po zakończeniu kwestii formalnych można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, ale warto korzystać z obsługi rzetelnego i kompetentnego biuro rachunkowego, lub dobrego księgowego. Bardzo ważne jest aby we wskazanych przez ustawodawcę terminach opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, czy odprowadzać podatki do Urzędu Skarbowego.

Jeśli jednak czujemy, że praca na własny rachunek to nie jest to, o czym marzymy, można podjąć pracę np. na umowę o pracę. Umowa o pracę to zgodne oświadczenie stron, w którym jedna osoba decyduje się świadczyć pracę i jest pracownikiem, a druga to pracodawca, który będzie miał określone obowiązki względem pracownika. Należą do nich chociażby wypłacanie wynagrodzenia, czy udzielanie urlopu wypoczynkowego. Z racji umowy o pracę pracownik podlega ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Natomiast wadą pracy na etat jest zakaz powierzenia wykonywania pracy innej osobie, czy fakt, że praca powinna być wykonywana w określonym czasie i miejscu.

Z powyższych rozważań wynika, że każde rozwiązanie ma wady i zalety. Sami musimy zdecydować jaka forma zatrudnienia będzie dla nas najbardziej korzystna.

Katarzyna Heba, adwokat

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników