Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Nowe przywileje dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Dorota Koprowska, Joanna Koprowska

1 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Dz. U. 2018, poz. 932). Ustawa, uchwalona 9 maja 2018 roku, to efekt kwietniowo-majowych protestów rodziców i opiekunów dorosłych dzieci niepełnosprawnych w Sejmie.

Ręce, które diagnozują, czyli mammografia przez dotyk - Dorota Koprowska, Joanna Koprowska

Niewidome diagnostyczki w Niemczech wykonują manualne badania piersi. W artykule przedstawimy podstawowe założenia programu Discovering Hands realizowanego w Niemczech oraz zapytamy polskiego lekarza ginekologa o jego ocenę i szanse wdrożenia podobnego programu w naszym kraju.