Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

„W dalszą drogę z Faridem” (część 2) - Izabela Wasilewska

Na wstępie pozwolę sobie na małą uwagę i korektę. Imię „Farid” pisze się przez jedno „r”, tak więc zapis w poprzednim artykule umieszczonym w Tyfloserwisie z 2017 r. w Dziale Edukacja, był niewłaściwy.

Edukacja włączająca w szkołach i innych placówkach systemu oświaty - Izabela Wasilewska

W dniu 16 lutego 2018 roku w siedzibie ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji) Aula ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa odbyła się konferencja inauguracyjna otwierająca cykl spotkań w temacie edukacji włączającej w placówkach Oświaty w Polsce.