Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

„Słuchacze” i cywile. Rola niewidomych w obronie Leningradu - Dorota Koprowska

Historia trzystu niewidomych oblężonego Leningradu, dziś Petersburga, jest przykładem udziału niewidomych w działaniach wojennych. Mieszkańcy ci – mimo swego kalectwa – bezpośrednio, jak i pośrednio uczestniczyli w obronie miasta.

Film o osobach słabowidzących w Europie - Izabela Galicka

Na stronie Polskiego Związku Niewidomych pojawił się interesujący film, zaczerpnięty ze strony EBU (European Broadcasting Union). Film składa się z wizualnych animacji oraz nagrań wideo, nadsyłanych przez osoby słabowidzące z całej Europy, dokumentujących ich codzienne życie. Film zawiera też symulacje, pokazujące, w jaki sposób widzi osoba z dysfunkcją wzroku.

Emerytury - informacje ogólne (czerwiec 2017 r.) - Dominika Buchalska

Podstawowym aktem regulującym zagadnienia dotyczące świadczeń emerytalnych, wieku emerytalnego, wysokości emerytury jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. ustaw z 2016 r. poz. 887). Ustawa ta w zakresie wieku emerytalnego, to jest wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, w ostatnich latach ulegała bardzo znaczącym zmianom.