Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Lipcowe zebranie rady Fundacji „Trakt”

W dniu 8 lipca 2021 roku odbyło się zebranie rady Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Spotkanie odbyło się online i uczestniczyli w nim Jerzy Ogonowski, Czesław Ślusarczyk, Agnieszka Mikołajewska, Marek Faderewski, Dariusz Mikułowski, a także Piotr Komoda oraz Violetta Mroczka.

Podczas zebrania członkowie rady podjęli pięć uchwał:

Pierwszy niewidomy notariusz w Polsce

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca 2021r. zmarł jeden ze współzałożycieli Fundacji „Trakt”, prawnik Janusz Witkun. W Warszawie był postacią znaną i rozpoznawalną. Przez wiele lat pracował w założonej i prowadzonej przez siebie kancelarii notarialnej, udzielając porad z zakresu prawa karnego i cywilnego. Dla Pana Janusza istotne było, aby pomimo utraty wzroku zachować możliwie jak największą samodzielność.

Zatrudnimy Specjalistę ds. promocji i dystrybucji

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT” z siedzibą w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko “Specjalista ds. promocji i dystrybucji”.

Zebranie rady Fundacji "Trakt"

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się zebranie rady Fundacji Polskich
Niewidomych i Słabowidzących “Trakt”. Spotkanie odbyło się online i uczestniczyli w nim Małgorzata Czerwińska, Agnieszka Mikołajewska, Marek Faderewski, Ryszard Kowalik, Dariusz Mikułowski, Bogdan Rozborski,
Czesław Ślusarczyk oraz Violetta Mroczka i Piotr Komoda. Podczas
zebrania członkowie rady podjęli dwie uchwały.

Pismo Przewodniczącego Rady Fundacji

Jerzy Ogonowski Wrocław, 11 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady Fundacji

Polskich Niewidomych i Słabowidzących

„Trakt”

Rada i Zarząd Fundacji „Trakt”

 

Drodzy Państwo!

 

W związku z niespodziewanym odejściem na zawsze Prezesa Fundacji Józefa Mendrunia, którego pogrzeb miał miejsce w dniu 4 bm., zwracam się do Państwa jako przewodniczący Rady Fundacji w poniższych sprawach:

Ponieważ do Rady Fundacji należy powołanie Prezesa Zarządu, bardzo proszę o zastanowienie się, kiedy i w jakiej formie możemy zorganizować zebranie Rady i Zarządu przy udziale pracowników biura. Według mego rozeznania, praca biura Fundacji przebiega prawidłowo i stosownie do okresu sprawozdawczego (koniec roku 2020 i początek 2021). W tej sytuacji oraz ze względu na warunki pogodowe i pandemiczne w kraju, nie ma potrzeby organizowania spotkania w trybie natychmiastowym, trzeba jednak w najbliższym czasie podjąć stosowne działania umożliwiające normalne funkcjonowanie organizacji. Wiceprzewodniczący Rady Czesław Ślusarczyk oraz ja jako przewodniczący sądzimy, że ze względu na wagę sprawy lepiej byłoby zorganizować spotkanie na żywo, a nie on line. Spotkania za pośrednictwem internetu– zgodnie z moim doświadczeniem jako członka władz Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych – wskazuje, że bywają często zakłócenia na łączach, co powoduje prawie zawsze nieprzewidziane wyeliminowanie ze spotkania czasem nawet kilku osób. Nie chcemy jednak niczego narzucać, toteż proszę w odpowiedzi określić swoje zdanie na ten temat. Biorąc pod uwagę prawidłowe działanie biura Fundacji, proponowałbym spotkanie w biurze Zarządu na początku marca, proszę jednak każdego o zaproponowanie terminu bardziej konkretnego co do dnia i godziny.

Podczas spotkania powinniśmy określić dalsze losy Fundacji. Sądzę wraz z wiceprzewodniczącym, że najlepszym rozwiązaniem byłaby kontynuacja Działalności Fundacji, a wobec tego konieczne jest powołanie przynajmniej pełniącego obowiązki prezesa na czas okresu sprawozdawczego, a gdyby istniała taka możliwość, to prezesa już na stałe. Wiadomo mi, że Prezes Józef Mendruń miał w tej materii pewne pomysły, ale oczekuję na głosy z Państwa strony, aby można było na ustalone spotkanie osoby takie zaprosić.