Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2016 r. - BEZ WZROKU MOŻNA TEŻ

Projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w kategorii w ramach programu Młodzi Obywatele Warszawy w Konkursie Ofert 2016-2017. Celem projektu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży specyfiki życia i pracy osób z dysfunkcją wzroku, szerzenie postaw tolerancji wobec niepełnosprawności, uczenie właściwych form pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz przeciwdziałanie stereotypom prowadzącym do marginalizacji osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Projekt dedykujemy przede wszystkim dzieciom i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Warszawie i jej okolicach.

Podczas 45-minutowego spotkania w placówce oświatowej dwóch osób: niewidomej i słabowidzącej z dziećmi oraz młodzieżą, uczniowie mogą m.in.:

Zdjęcie - Niewidoma osoba z psem przewodnikiem i widząca uczennica z zasłoniętymi oczami próbująca czytać dotykiem

  • spróbować poczytać brajlem
  • zobaczyć, jak chodzi się z laską czy psem przewodnikiem
  • obejrzeć „dotykiem” mapy barwno-wypukłe
  • zapoznać się ze specjalistycznymi urządzeniami ułatwiającymi życie niewidomym.

Uczniowie poznają także ćwiczenia aktywizujące i relaksujące wzrok.

Wszystkie placówki oświatowe z Warszawy i okolic zainteresowane, takim spotkaniem dydaktyczno-warsztatowym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres mailowy fundacja@trakt.org.pl, w temacie wpisując Bez wzroku można też. Projekt realizujemy od marca do listopada 2016 r.

Logo Zakochaj się w Warszawie z napisem Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników