Treść strony

 

Zatrudnimy Specjalistę ds. promocji i dystrybucji

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT” z siedzibą w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko “Specjalista ds. promocji i dystrybucji”.

Zebranie rady Fundacji "Trakt"

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się zebranie rady Fundacji Polskich
Niewidomych i Słabowidzących “Trakt”. Spotkanie odbyło się online i uczestniczyli w nim Małgorzata Czerwińska, Agnieszka Mikołajewska, Marek Faderewski, Ryszard Kowalik, Dariusz Mikułowski, Bogdan Rozborski,
Czesław Ślusarczyk oraz Violetta Mroczka i Piotr Komoda. Podczas
zebrania członkowie rady podjęli dwie uchwały.

Pismo Przewodniczącego Rady Fundacji

Jerzy Ogonowski Wrocław, 11 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady Fundacji

Polskich Niewidomych i Słabowidzących

„Trakt”

Rada i Zarząd Fundacji „Trakt”

 

Drodzy Państwo!

 

W związku z niespodziewanym odejściem na zawsze Prezesa Fundacji Józefa Mendrunia, którego pogrzeb miał miejsce w dniu 4 bm., zwracam się do Państwa jako przewodniczący Rady Fundacji w poniższych sprawach:

Ponieważ do Rady Fundacji należy powołanie Prezesa Zarządu, bardzo proszę o zastanowienie się, kiedy i w jakiej formie możemy zorganizować zebranie Rady i Zarządu przy udziale pracowników biura. Według mego rozeznania, praca biura Fundacji przebiega prawidłowo i stosownie do okresu sprawozdawczego (koniec roku 2020 i początek 2021). W tej sytuacji oraz ze względu na warunki pogodowe i pandemiczne w kraju, nie ma potrzeby organizowania spotkania w trybie natychmiastowym, trzeba jednak w najbliższym czasie podjąć stosowne działania umożliwiające normalne funkcjonowanie organizacji. Wiceprzewodniczący Rady Czesław Ślusarczyk oraz ja jako przewodniczący sądzimy, że ze względu na wagę sprawy lepiej byłoby zorganizować spotkanie na żywo, a nie on line. Spotkania za pośrednictwem internetu– zgodnie z moim doświadczeniem jako członka władz Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych – wskazuje, że bywają często zakłócenia na łączach, co powoduje prawie zawsze nieprzewidziane wyeliminowanie ze spotkania czasem nawet kilku osób. Nie chcemy jednak niczego narzucać, toteż proszę w odpowiedzi określić swoje zdanie na ten temat. Biorąc pod uwagę prawidłowe działanie biura Fundacji, proponowałbym spotkanie w biurze Zarządu na początku marca, proszę jednak każdego o zaproponowanie terminu bardziej konkretnego co do dnia i godziny.

Podczas spotkania powinniśmy określić dalsze losy Fundacji. Sądzę wraz z wiceprzewodniczącym, że najlepszym rozwiązaniem byłaby kontynuacja Działalności Fundacji, a wobec tego konieczne jest powołanie przynajmniej pełniącego obowiązki prezesa na czas okresu sprawozdawczego, a gdyby istniała taka możliwość, to prezesa już na stałe. Wiadomo mi, że Prezes Józef Mendruń miał w tej materii pewne pomysły, ale oczekuję na głosy z Państwa strony, aby można było na ustalone spotkanie osoby takie zaprosić.

Uroczystość pogrzebowa Prezesa Józefa Mendrunia

Pragniemy poinformować, że uroczystość pogrzebowa Pana Józefa Mendrunia, Prezesa Fundacji „Trakt”, odbędzie się w czwartek 4 lutego na Cmentarzu Południowym w Antoninowie pod Piasecznem.

Uroczystość świecka rozpocznie się o godzinie 12:30 w domu pogrzebowym, w sali “małej”, skąd urna z prochami Pana Józefa zostanie przetransportowana na miejsce spoczynku, znajdujące się na terenie cmentarza.

Osoby chętne pożegnać Pana Józefa Mendrunia informujemy, że cmentarz znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 7 prowadzącej na Radom. Można też do niego dojechać za pomocą autobusów podmiejskich linii 727 oraz 737. Ze względu na panującą pandemię występują ograniczenia dotyczące ilości osób, które jednocześnie mogą przebywać w domu pogrzebowym. Może się tak zdarzyć, że część osób będzie musiała wziąć udział w uroczystości na zewnątrz.

Łączymy się z rodziną w smutku,

Pracownicy Fundacji „Trakt”

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Zdjęcie przedstawia serdecznie uśmiechającego się Prezesa, jak zawsze elegancko ubranego, w białej koszuli i czarnej, rozpiętej marynarce. W kieszeni koszuli Prezesa znajduje się pamiątkowy, gustowny, składany grzebień - prezent od wnuczka.Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2021 roku zmarł w wieku 82 lat wieloletni Prezes Fundacji mgr Józef Mendruń. Współtwórca Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących “TRAKT”, długoletni działacz Polskiego Związku Niewidomych oraz Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Był człowiekiem wybitnym, zasłużonym dla środowiska osób niewidomych i głuchoniewidomych – nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Był człowiekiem wielkiego umysłu i siły charakteru, ale także wielkiego serca. Pochylał się nad każdym, kto potrzebował rady czy pomocy.

Świeć, Panie, nad Jego Duszą.

Szczegóły na temat uroczystości pogrzebowych podamy w późniejszym terminie.

Poniżej zamieszczamy wiersz, który napisała nasza koleżanka, ku pamięci naszego Pana Prezesa:

to zawsze jest zaskoczenie

bo nie w porę

bo tyle jeszcze do zrobienia

tyle słów niewypowiedzianych

słów miłości

której nie ma już komu dać

zostaje tylko

znak zapytania

jak klucz

do zmartwychwstania

lub nicości

zostaje

nasza niewiedza i bezradność

— Iza Galicka, pracownik Fundacji “TRAKT”

Pogrążeni w głębokim smutku

pracownicy Fundacji “TRAKT”