Mapa 05_1943 Bliski Wschod. Formowanie 2 Korpusu Polskiego