Baza wiedzy

Ulotki

O projekcie

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności elektronicznych informacji, usług i narzędzi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Przesłanką do podjęcia tematu jest niezadawalający poziom dostępności informacji na stronach WWW, funkcji serwisów internetowych, usług elektronicznych oraz narzędzi informatycznych. Utrudnia to osobom z niepełnosprawnością wzroku takie działania jak: komunikacja z administracją publiczną, prowadzenie biznesu, kontakty społeczne oraz uczestniczenie w procesie edukacji. W sytuacji dynamicznego rozwoju technologii informatycznych i teleinformatycznych oraz opartych na nich zaawansowanych rozwiązań, utrzymująca się ograniczona dostępność grozi powiększaniem się stopnia cyfrowego wykluczenia osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej

Partnerzy

Lider Projektu

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT

Al. Bohaterów Września 9 lok. 104
00-973 Warszawa
tel. 22 576 18 79

e-mail: fundacja@trakt.org.pl

http://www.trakt.org.pl

Partner Projektu

Instytut Maszyn Matematycznych

ul. Ludwika Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
+48 22 621 84 41

e-mail: sekretariat@imm.org.pl

http://imm.org.pl

Partner Projektu

Polskie Towarzystwo Informatyczne

ul. Puławska 39 / 4,
02-508 Warszawa
+48 22 838 47 05

e-mail: pti@pti.org.pl

http://pti.org.pl

Projekt “WCAG 2.0: promocja dobrych praktyk programistycznych” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.