Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich zoony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwoania do Programu Regionalnego; w rodku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska nastpnie logo promocyjne Mazowsza zoone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej zoony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Spoeczny. Napisy znajduj si po lewej stronie flagi.

Żelazowa Wola miejsce urodzenia Fryderyka Chopina

Wydawnictwo pod ww. tytułem stanowi zeszyt-przewodnik po Żelazowej Woli, prezentujący też życiorys Fryderyka Chopina i ciekawostki związane z miejscami, w których przebywał. Integralną częścią publikacji są trzy mapy barwno-wypukłe:

  • Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
    Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
  • Żelazowa Wola – położenie
    Żelazowa Wola – położenie
  • Plan Domu Urodzenia Fryderyka Chopina
    Plan Domu Urodzenia Fryderyka Chopina

Mapy wydane są w technologii dostępnej dla niewidomych i słabowidzących. Do publikacji, wydanej w powiększonym druku, dołączono płytę CD z wersją tekstową (DAISY) przewodnika. Nakład stanowi 200 egzemplarzy w formacie A3. Wersja tekstowa DAISY jest dostępna na naszej stronie internetowej www.trakt.org.pl.

Mamy możliwość nieodpłatnej dystrybucji publikacji wśród ośrodków szkolno-wychowawczych, okręgów PZN i innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, z którymi będziemy kontaktować się.

Publikację wydano w ramach projektu „Fryderyk Chopin – dla osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Projekt realizowany był przy współpracy z przedstawicielami Działu Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 79 oraz +48 606 75 75 85.