Treść strony

 

Zamówienia na bezpłatny egzemplarz "Atlasu Kresów Wschodnich dla niewidomych i słabowidzących”

Wakacje się skończyły, a my wciąż podróżujemy… Tym razem udamy się w podróż w czasie na Kresy Wschodnie, aby przedstawić Państwu ich spuściznę narodową.

Bogactwo kulturowe i historyczne Kresów Wschodnich przybliżymy za pomocą wydawnictwa zawierającego 12 barwnych plansz dotykowych, publikacje w powiększonym druku oraz broszurę brajlowską opisującą użyte na poszczególnych tyflomapach skróty brajlowskie. Wersja HTML publikacji dostępna będzie na naszej stronie web.

Całość, analogicznie do poprzednich atlasów, znajdować się będzie w teczce.

Projekt trwa od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Obecnie przyjmujemy zamówienia na bezpłatny egzemplarz atlasu. Jeśli chcą Państwo wejść w jego posiadanie prosimy pisać na publikacje@trakt.org.pl. w temacie wpisując Kresy Wschodnie, a w treści wiadomości swoje dane adresowe do wysyłki, tak jak adresujemy koperty, a więc w odpowiedniej kolejności i linii. Ułatwi to nam tworzenie bazy wysyłkowej. Sama wysyłka realizowana będzie w późniejszym czasie, o czym zwyczajowo już będziemy powiadamiać.

Projekt „Atlas Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu” dla niewidomych i słabowidzących współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).