Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Widzący niewidomym. Bezinteresowni, zaangażowani, oddani pod redakcją Józefa Szczurka

W wstępie do publikacji noszącym tytuł „Nasi Przyjaciele” Józef Mendruń pisze:

Chodzi w publikacji o ludzi widzących, którzy w historii ruchu niewidomych w Polsce na przestrzeni długich lat pracowali zawodowo lub społecznie dla dobra tej grupy niepełnosprawnych i wraz z nimi poszukiwali najlepszych rozwiązań w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, tworzyli dobra materialne i duchowe, z których teraz korzystamy, czerpiemy siły, aby pokonywać piętrzące się przeszkody i własne słabości.

Publikacja zawiera 13 sylwetek ludzi widzących, działaczy, którzy już odeszli, ale ich praca zostawiła trwały ślad, ważny dla codziennego bytowania. Jest to osiem większych prac biograficznych ludzi widzących zasłużonych dla sprawy niewidomych. Są to sylwetki: Wandy Szuman, Zofii Sękowskiej, Zygmunta Pawłowicza, Tomasza Lidke, Marii Urban, Jana Dziedzica, Haliny Adamowicz i Jerzego Ziętka. A także pięć sylwetek widzących pracowników Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w najwcześniejszym okresie jego istnienia – Zygmunta Jursza, Czesława Radeja, Stanisława Pietrzyka, Czesława Żyhoniuka, Ewy Grodeckiej.

Pod koniec wstępu czytamy – publikacja pokazała sylwetki osób żyjących na przestrzeni XIX i XX wieku, które kierowały się jedną zasadą – pomagajmy osobom, które z różnych powodów pomocy takiej potrzebują. W sytuacji swoistego pogubienia się części współczesnego społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, poznanie sylwetek ludzi widzących, którzy poświęciły swoje zawodowe a często i rodzinne życie pracy na rzecz niewidomych i słabowidzących – być może skłoni Czytelnika do refleksji oraz znalezienia sensu własnego życia.


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).