Treść strony

 

RODEM WARSZAWIANIN... SZKIC O LATACH WARSZAWSKICH FRYDERYKA CHOPINA

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”. Tak naszego mistrza opisał Cyprian Kamil Norwid podkreślając jego związki z Warszawą. A my idąc za słowami Johanna Wolfganga von Goethego „Kto chce zrozumieć poetę, powinien pojechać do jego kraju” spróbujemy „zrozumieć Chopina”, śledząc szczególnie związane z nim miejsca, przynajmniej na mapie miasta jego dzieciństwa i wczesnej młodości.

Wprawdzie jako mieszkańcy Polski, a może nawet samej Warszawy, znamy to miasto. Jednak dzisiejsza Warszawa jest już inna niż tamta, z czasów mistrza.

Nakład wydawnictwa to 150 egzemplarzy. Publikacja w formacie A3 wydana w powiększonym druku zawiera dwie integralnie z nią związane tyflomapy oraz dołączaną dla osób niewidomych broszurę brajlowską opisującą użyte na mapach skróty brajlowskie.

Mapy:

1. Warszawa Fryderyka Chopina

Warszawa z czasów Fryderyka Chopina

 

 

 

 

2. Warszawa z czasów Fryderyka Chopina

Warszawa Fryderyka Chopina

 

 

 

 

Publikacja w wersji HTML dostępna jest tutaj.
Aby pobrać publikację na swoje urządzenie proszę użyć tego łącza.

Pytania i zamówienia prosimy kierować na publikacje@trakt.org.pl.

SERIA WYDAWNICZA

TYFLOGRAFIA POLSKA NR 7

Autorzy projektu

Józef Mendruń phone 8582562535 , Mariusz Olczyk

Zespół redakcyjny

Marek Groszkowski, Józef Mendruń (przewodniczący Zespołu), Mariusz Olczyk, Marzena Pryszcz

Opracowanie tyflokartograficzne

Mariusz Olczyk

Autor tekstu

Mateusz Andrzejewski

Opracowanie graficzne, skład i łamanie

Agnieszka Stachyra

Redakcja i korekta

Helena Jakubowska

Druk

Zakłady Graficzne S. C., ul. Olsztyńska 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wydawca

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

Warszawa 2018

ISBN 978-83-949098-3-3


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).