Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących – Stanisław Kotowski

Informacje zawarte w Przewodniku pomogą zorientować się w najważniejszych problemach życiowych osób niewidomych i słabowidzących, ich ograniczeniach i możliwościach, potrzebach, uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych, prawnych itp.

We wstępie czytamy:
Przewodnik powinien zainteresować:

 • pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej;
 • nauczycieli i wychowawców niewidomych i słabowidzących uczniów;
 • pracowników organizacji i instytucji działających na rzecz niewidomych i słabowidzących;
 • kandydatów na studia pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne i pokrewne oraz studentów tych kierunków;
 • rodziców posiadających niewidome i słabowidzące dzieci oraz członków rodzin osób niewidomych i słabowidzących;
 • osoby niewidome i słabowidzące.

Przewodnik jest dosyć obszerny i zawiera 21 rozdziałów, miedzy innymi:

 1. Poglądy, stereotypy, wyobrażenia i wiedza o niewidomych i słabowidzących.
 2. Społeczne funkcjonowanie osób niewidomych.
 3. Czym różnią się osoby niewidome od słabowidzących i osób z innymi niepełnosprawnościami.
 4. O różnicach w poznawaniu rzeczywistości przez osoby z problemami wzroku i osoby widzące.
 5. Czynniki ułatwiające i utrudniające rehabilitację.
 6. Życie rodzinne osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Praca zawodowa osób z problemami wzroku.
 8. Wychowanie, nauczanie, rehabilitacja dzieci i młodzieży.
 9. Jak pomagać i jakie trudności są z tym związane.

Warto poczytać Przewodnik, aby umieć pomagać osobom z problemami wzroku. Problematyka w nim zawarta przedstawiona jest w sposób prosty, bez stosowania wielu specjalistycznych określeń.


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).