Treść strony

 

Lipcowe zebranie rady Fundacji „Trakt”

W dniu 8 lipca 2021 roku odbyło się zebranie rady Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Spotkanie odbyło się online i uczestniczyli w nim Jerzy Ogonowski, Czesław Ślusarczyk, Agnieszka Mikołajewska, Marek Faderewski, Dariusz Mikułowski, a także Piotr Komoda oraz Violetta Mroczka.

Podczas zebrania członkowie rady podjęli pięć uchwał:

  1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  2. Podjęcie decyzji o zmianie adresu siedziby fundacji na Al. Bohaterów Września 9.
  3. Przyjęcie z dniem 8 lipca 2021r. do rady fundacji Pani Edyty Zduńskiej-Laseux
  4. Przyjęcie rezygnacji z dniem 30 września 2021r. dwóch członków zarządu fundacji: Pani Antoniny Adamowicz-Hummel oraz Pani Dominiki Buchalskiej.
  5. Przyjęcie z dniem 8 lipca 2021r. rezygnacji następujących osób z rady fundacji: Pani Agnieszki Mikołajewskiej, Pana Bogdana Rozborskiego, Pana Marka Faderewskiego oraz Pana Ryszarda Kowalika.

Podczas zebrania pracownicy fundacji przekazali członkom rady podsumowanie obecnie realizowanych oraz przewidzianych do realizacji projektów. Przeprowadzona została również dyskusja dotycząca możliwych zmian w statucie fundacji.