Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Juliusz Słowacki. Wybór poezji (wyboru dokonał i wstępem opatrzył Profesor Andrzej Fabianowski)

Publikacja powstała w dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego i Ludwika Braille’a. Jest to obszerny wybór twórczości Juliusza Słowackiego wydany w dwóch wersjach: w powiększonym druku i brajlu.

Profesor Fabianowski we wstępie pisze: Można powiedzieć Puttygen download for windows 7 64 bit , że Słowacki w swej drodze twórczej uczył ludzi, jak widzieć świat, widzieć dużo lepiej i dokładniej niż fizycznym wzrokiem. Żeby naprawdę widzieć, trzeba – zdaniem poety dostrzec duchowy fundament i sens wszystkich zjawisk natury, wielkich dramatów historii. To właśnie łączy polskiego romantyka z Ludwikiem Braillee’em. Słowacki i Braille obdarzyli ludzkość fenomenem widzenia bez użycia zmysłu wzroku.

Widzenia istoty i głębi zjawisk, a nie tylko powierzchni świata.

Ludwik Braille i Juliusz Słowacki zmarli młodo na gruźlicę. Znaczenie ich dzieła doceniono dopiero w XX wieku, organizując ponowne pogrzeby w najbardziej prestiżowych miejscach. Prochy Słowackiego złożono na Wawelu a doczesne szczątki Braille’a pochowano w paryskim Panteonie.


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).