Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli

Przewodnik pod redakcją dr Małgorzaty Paplińskiej dofinansowany został ze środków PFRON. Jest to propozycja dla:

 • rodziców i opiekunów małych niewidomych dzieci,
 • nauczycieli pisma brajla,
 • studentów, specjalistów, którzy pracują lub będą pracować z małymi niewidomymi dziećmi,
 • wykładowców uczelni pedagogicznych, przygotowujących przyszłych nauczycieli brajla, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • bibliotek pedagogicznych,
 • osób nowo ociemniałych, które chciałyby nauczyć się pisma brajla.

Informacje zawarte we wstępie Przewodnika:

Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla? Jest to pytanie, które u wielu rodziców, opiekunów, nauczycieli niepełnosprawnego wzrokowo malucha może rodzić lęk, wątpliwości i poczucie bezradności. Odczucia te są zrozumiałe, bo biorą się z niewielkiego zasobu wiadomości, być może zakorzenionych głęboko stereotypów oraz wynikających z nich obaw. Największa trudność polega na tym, że brak jest specjalistycznej wiedzy o możliwościach dziecka z niepełnosprawnością wzrokową, w określonym wieku i na konkretnym etapie rozwoju psychoruchowego, a co za tym idzie brak świadomości, czego można i powinno się od takiego dziecka oczekiwać.

Rolą niniejszego opracowania jest przede wszystkim pokazanie, że dzięki zawartym w nim wskazówkom, konkretnym przykładom ćwiczeń, każdy, kto opiekuje się lub pracuje z małym dzieckiem z dysfunkcją wzroku, może wesprzeć jego rozwój i przygotować do nauki szkolnej. Z tego względu misją przewodnika jest przekazanie jak najpełniejszych, teoretycznych i praktycznych informacji kierowanych do niespecjalistów, a więc rodziców, opiekunów, nauczycieli (głównie przedszkoli), studentów kierunków pedagogicznych.

Choć w podręczniku nie poświęcono odrębnych zagadnień dotyczących dzieci niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną, to wiele pomysłów i ćwiczeń w nim zawartych można zaadaptować do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka. Ponadto propozycje ćwiczeń rozwijających percepcję dotykową oraz przygotowujących do nauki czytania dotykowego i pisania za pomocą różnych narzędzi mogą być wykorzystane w pracy z osobami nowo ociemniałymi.

Nie można mówić o nauce brajla jako nauczaniu i uczeniu się tylko znaków brajlowskich bez powiązania z innymi obszarami, których opanowanie pośrednio lub bezpośrednio wpływa na naukę czytania i pisania brajlem.

Trzeba pamiętać, że umiejętność czytania i pisania brajlem jest możliwa także dzięki nabyciu przez dziecko kompetencji w zakresie analizy i syntezy słuchowej, czy w ogóle pewnej dojrzałości w zakresie percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego oraz mowy. Z tego względu dużo miejsca w podręczniku poświęcono całościowemu przygotowaniu niewidomego dziecka do nauki czytania i pisania brajlem.

Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów:

 1. Brajl i czytanie dotykowe – słów kilka do rodziców i nauczycieli.
 2. Zanim dziecko pójdzie do szkoły – wsparcie niewidomego dziecka w wieku przedszkolnym w poszczególnych obszarach rozwoju.
 3. Propozycje zestawów ćwiczeń przygotowujących niewidome dziecko do podjęcia nauki szkolnej.
 4. Jak przygotować dziecko niewidome do nauki brajla.
 5. O potrzebie nauczania niewidomych dzieci rysunku.
 6. Jak uczyć niewidome dziecko czytania wypukłego rysunku i rysowania – wskazówki dla nauczycieli i rodziców.
 7. Katalog pomocy rozwijających percepcję dotykową i wspomagających naukę brajla – jak zrobić i ciekawie wykorzystać pomoce dydaktyczne.
 8. Literatura dla rodziców i nauczycieli przydatna w pracy z małym niewidomym dzieckiem (dostępna w języku polskim).


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).