Treść strony

 

ZAMKI i TWIERDZE OBRONNE na KRESACH. Atlas dla niewidomych i słabowidzących - Wersja Elektroniczna

Opis publikacji

Okładka AtlasuTutaj znajdziecie Państwo cyfrową wersję publikacji „Zamki i Twierdze Obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Atlas Kresy Wschodnie

Wydawnictwo to jest zaproszeniem do bliższego poznania bogactwa kulturowego Kresów Wschodnich, a więc ziem należących kiedyś do terytorium Polski.

Atlas. Polska podczas II wojny światowej

To pierwsze w kraju opracowanie kartograficzne w technologii dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących opowiadające o ważnych dla historii całego świata wydarzeniach.

Lwów. Plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Lwów to tygiel kulturowy. Burzliwe dzieje tego miasta pozostawiły w nim swoje ślady i współcześni mogą podziwiać wspaniałe zabytki kultury wskazujące na ścisłe związki Ukraińców i Polaków, a także innych narodowości, które żyły we Lwowie na przestrzeni wieków.

Wydawnictwo stanowi 12 tyflomap wraz z legendą i publikacja w powiększonym druku. Jej wersja HTML dostępna jest pod koniec tego artykułu.

Barwno-wypukła formuła map umożliwia czytanie ich niezależnie od jakości wzroku.

RODEM WARSZAWIANIN... SZKIC O LATACH WARSZAWSKICH FRYDERYKA CHOPINA

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”. Tak naszego mistrza opisał Cyprian Kamil Norwid podkreślając jego związki z Warszawą. A my idąc za słowami Johanna Wolfganga von Goethego „Kto chce zrozumieć poetę, powinien pojechać do jego kraju” spróbujemy „zrozumieć Chopina”, śledząc szczególnie związane z nim miejsca, przynajmniej na mapie miasta jego dzieciństwa i wczesnej młodości.