Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

WARSZAWA. PLAN STAREGO I NOWEGO MIASTA DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH – WERSJA ELEKTRONICZNA

Okładka Atlasu
Tutaj znajdziecie Państwo digitalową wersję publikacji „Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był przez miasto stołeczne Warszawa.

GUŁAG – REPRESJE ZSRS WOBEC POLAKÓW I OBYWATELI POLSKICH – WERSJA ELEKTRONICZNA

Okładka Atlasu
Tu znajdziecie Państwo digitalową wersję publikacji „Gułag – Represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt realizowany był w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Atlas Kresy Wschodnie

Wydawnictwo to jest zaproszeniem do bliższego poznania bogactwa kulturowego Kresów Wschodnich, a więc ziem należących kiedyś do terytorium Polski.

Atlas. Polska podczas II wojny światowej

To pierwsze w kraju opracowanie kartograficzne w technologii dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących opowiadające o ważnych dla historii całego świata wydarzeniach.

Lwów. Plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Lwów to tygiel kulturowy. Burzliwe dzieje tego miasta pozostawiły w nim swoje ślady i współcześni mogą podziwiać wspaniałe zabytki kultury wskazujące na ścisłe związki Ukraińców i Polaków, a także innych narodowości, które żyły we Lwowie na przestrzeni wieków.

Wydawnictwo stanowi 12 tyflomap wraz z legendą i publikacja w powiększonym druku. Jej wersja HTML dostępna jest pod koniec tego artykułu.

Barwno-wypukła formuła map umożliwia czytanie ich niezależnie od jakości wzroku.