Treść strony

 

2020 - Świat podczas II wojny światowej. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2020”.

Celem projektu było wydanie atlasu „Świat podczas II wojny światowej”.

2020 r. - Bitwy oręża polskiego. Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2020”.

Celem projektu było wydanie atlasu najważniejszych bitew polskiego oręża.

Wydawnictwo tworzą mapy barwno-wypukłe, publikacja w powiększonym druku, dostępna również na stronie web fundacji w formacie HTML oraz broszura brajlowska.

Na 13 barwnych planszach dotykowych, w formacie A3, przedstawione zostały poszczególne bitwy, ich lokalizacja, rozmieszczenie wojsk itp. Publikacja w powiększonym druku zawiera komentarze historyczne odnoszące się do konkretnych map. Broszura brajlowska objaśnia użyte na poszczególnych planszach skróty brajlowskie.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Projekt realizowany był od dnia 5 maja 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra

2019r. - POLSKA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Projekt realizowany był w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu było wydanie Atlasu „Polska podczas II wojny światowej„.

2019 R. - Moje życie w "Trakcie"

Projekt realizowany był w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było wydanie publikacji w powiększonym druku pt. „Moje życie w Trakcie”. Wydawnictwo jest zapisem zmagania się słabowidzącej autorki z wyzwaniami, które niesie życie, a także z barierami we własnej mentalności. Książka podejmuje szeroko pojętą problematykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku.

2019R. - "Atlas Kresów Wschodnich - na wschód od Bugu" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.