Treść strony

 

Byli członkowie rady fundacji

Marek Faderewski – umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2014 roku, dr nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Fundacji Edukacji Nowoczesnej oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Ryszard Stefan Kowalik – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wykształcenie elektroniczne, wykładowca na Politechnice Gdańskiej, członek Rady oraz Zespołu Doradztwa i Opiniowania Pomocy Technicznych dla Niewidomych i Słabowidzących od 2005 roku.

Agnieszka Mikołajewska – członek Rady od 2013 roku, wykształcenie wyższe – filolog języka angielskiego, amerykanistka, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, life coach.

Bogdan Rozborski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2007 roku i jej sekretarz, wykształcenie wyższe – filolog angielski, biegły sądowy w zakresie fonoskopii.