Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich zoony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwoania do Programu Regionalnego; w rodku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska nastpnie logo promocyjne Mazowsza zoone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej zoony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Spoeczny. Napisy znajduj si po lewej stronie flagi.

ANONIMOWA ANKIETA INTERNETOWA

Organizacja Enactus zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu następującej treści:

Szanowni Państwo,

organizacja Enactus działająca przy Uniwersytecie Łódzkiem zwraca się do Państwa z ogromną prośbą. Zajmujemy się przygotowaniem projektu, oraz jego urzeczywistnieniem, który ma na celu pomoc osobom niewidomym jak również słabowidzącym.

Projekt jest na etapie badania potrzeb grupy docelowej, dlatego też zwracamy się do Państwa, jako osób dotkniętych tym problemem. Państwa wypowiedzi pozwolą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień borykają się osoby mające problemy ze wzrokiem. W tym celu przygotowaliśmy ankietę, do której link przesyłamy poniżej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv7PMGEQpi1KFPM1uEWb43HLhQLWfAz-6mY18A81WB5LJC4A/viewform

Badania są całkowicie dobrowolne i anonimowe.

Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.