Treść strony

 

2020 r. - Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach konkursu Dziedzictwo kulturalne Warszawy.

Celem projektu było wydanie publikacji barwno-wypukłej pt. „Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta”, dedykowanej w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym.

Wydawnictwo tworzą barwne plansze dotykowe w formacie A3, publikacja w powiększonym druku, dostępna również na stronie web fundacji w formacie HTML oraz broszura brajlowska.

Ogólny plan Warszawy wraz z 11 szczegółowymi planszami obejmującymi obszar Starego i Nowego Miasta prezentują najważniejsze obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe stolicy.

Książka opowiada o przeszłości Warszawy, jest swoistym przewodnikiem po Starym i Nowym Mieście, odnoszącym się do poszczególnych map.

Broszura w brajlu zawiera wykaz objaśnień skrótów brajlowskich zastosowanych na planszach.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Projekt realizowany był od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Logo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy